Monitoring IT to za mało, niezbędna też kontrola parametrów biznesowych

W cyfrowym ekosystemie podczas monitorowania parametrów IT systemów teleinformatycznych przedsiębiorstw równie ważne staje się śledzenie procesów, aplikacji oraz wskaźników biznesowych – podkreślają analitycy firmy Gartner. Szacują oni, że do 2021 roku 60 proc. inwestycji związanych z monitorowaniem zasobów IT będzie równocześnie uwzględniać rozwiązania pozwalające na weryfikację parametrów biznesowych.

W przeszłości, gdy padł serwer, często było to równoznaczne z totalną katastrofą. Obecnie, przy dostępności niezwykle dynamicznej i zautomatyzowanej infrastruktury, awarie serwerów, pamięci masowych i sieci nie oznaczają już wyroku śmierci. Zaczynają być dostępne systemy i urządzenia IT, które potrafią automatycznie wykrywać problemy i samodzielnie je usuwać. Samonaprawiające się sieci (self-healing networks), aby zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność oraz zachowanie ciągłości biznesowej – oferują więcej: autodiagnostykę, automatyzację w zarządzaniu i naprawie, a także odporność na ataki czy zdolność do usuwania ich skutków.

W branży IT funkcja samonaprawy przypisywana jest dowolnemu urządzeniu lub systemowi, który ma zdolność do automatycznego wykrywania nieprawidłowego działania i bez interwencji człowieka potrafi dokonać niezbędnych korekt, aby przywrócić się do normalnej pracy. Technologie zapewniające autodiagnostykę i samonaprawę obok optymalizacji działania wnoszą równie ważne korzyści związane z cyberbezpieczeństwem.

Chmura, maszyny wirtualne (VM), kontenery i rozwiązania definiowane programowo (tzw. software defined) – pozwalają na wprowadzanie nowych funkcjonalności. Biznes wykorzystuje obecnie zasoby IT głównie poprzez usługi lub aplikacje, nie będąc bezpośrednio narażonym na problemy pojawiające się w infrastrukturze, która je obsługuje.

Monitorując infrastrukturę i operacje ICT, nie należy ograniczać się tylko do gromadzenia danych z infrastruktury, lecz przede wszystkim sprawować kuratelę nad biznesowymi procesami i aplikacjami  – zalecają eksperci Gartnera. Przewidują oni, że do 2021 r. 60 proc. inwestycji w rozwiązania służące do monitorowania zasobów IT (w 2017 r. – 20 proc.) będzie uwzględniać także narzędzia do kontrolowania parametrów biznesowych.

Monitoring uwzględniający perspektywę biznesową oznacza, że przedsiębiorstwa powinny starać się zbierać informacje, które pomogą w aktualnej ocenie kondycji biznesu. Wydajność biznesowa jest jedyną rzeczą, która tak naprawdę ma znaczenie w kontekście działań związanych z monitorowaniem IT

– podkreśla Will Cappelli, wiceprezes ds. badań w firmie Gartner.


Strategie monitoringu IT (i biznesu)

Jak, gdzie i jakie strategie monitoringu IT wdrażać? Odpowiedzi na te pytania zmieniały się w ostatnich latach. Historycznie, najpierw skupiano się przede wszystkim na poziomie infrastruktury sprzętowej, czyli działaniu serwerów, pamięci masowych i sieci. Przy tym początkowym podejściu nie udało się w pełni uwzględnić biznesowego punktu widzenia. Zważywszy na zmieniający się charakter architektury infrastrukturalnej i aplikacyjnej, nie ma już sensu podejmowanie prób gromadzenia danych, które nie dadzą wglądu w doświadczenie użytkownika końcowego.

Wgląd w dane i informacje o dużym znaczeniu biznesowym ułatwiają obecnie takie nowoczesne narzędzia, jak DEM (digital experience monitoring) służące do monitorowania doświadczeń cyfrowych, i APM (application performance monitoring) – do monitorowania wydajności aplikacji.


Zalecenia Gartnera dot. budowania strategii monitoringu IT

  • Zacznij od wdrażania technologii, która umożliwi wgląd w perspektywę użytkownika końcowego.
  • Następnie tam, gdzie to konieczne – wdrażaj standardowe oprzyrządowanie, aby zintegrować dane i informacje o dużym znaczeniu biznesowym.
  • Koncentruj się na dostosowywaniu zasobów IT do potrzeb biznesowych – parametry biznesowe powinny koncentrować się na relacji business-to-IT.
  • Należy uwzględniać wymagania innych podmiotów zainteresowanych monitoringiem.
  • Warto dostarczać monitoring IT w modelu usługowym, zapewniając pracownikom spoza działów IT możliwość wybierania tylko ważnych dla nich danych.
  • Rekomendowane jest stosowanie rozwiązań otwartych na biznes, podejścia top-down oraz poszukiwanie sposobów optymalizacji ogólnych kosztów monitorowania.

Usługi do monitoringu oparte na centralnych zasobach IT nie mają służyć bezpośrednio do monitorowania cyfrowych procesów biznesowych. Zamiast tego mają umożliwiać zdigitalizowanym jednostkom biznesowym prowadzenie własnego monitoringu, wydajnego i elastycznego, a jednocześnie efektywnego kosztowo

– podsumowuje Cappelli.

About the Author: Dell Technologies