Solidne filary transformacji – Dell EMC Connected CIO

Dynamika zmian krajobrazu ekonomicznego, znacząco przyspieszyła w ostatnich latach. XIX wieczne monolityczne przedsiębiorstwa zostały gładko zastąpione przez geograficznie rozbite struktury, w których główne biura, kapitał i sieć wytwórcza są zlokalizowane w różnych częściach globu. Obecnie następują kolejne przemiany zwiększające granulację struktur wytwórczych wielu firm. Bardzo dużego znaczenia nabiera sam proces dostarczenia produktu. Innowacje są elementem, który pozwala wyprzedzić konkurencje.

POWRÓT DO KORZENI

Koncepcja „sharing economy” to nie tylko giganci giełdowi, ale przede wszystkim firmy będące liderami rynku lokalnego, przedsiębiorcy rynku średnich firm, a nawet mniejsze firmy czy jednoosobowe startupy. Każda z firm, niezależnie od skali wpisuje się w nowy model kreowania dodanej wartości firmy.

„Mówiąc o tym trendzie współtworzenia w pewnym sensie wracamy do początków tworzenia informatyki – do systemów otwartych na tworzenie nowej wartości. Dzisiaj człowiek, który na drugim końcu świata coś zaprogramuje, może mieć lepszy pomysł niż wielkie zespoły, które nad tym zadaniem pracują tygodniami.” mówi Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell EMC Polska.

IT USPRAWNIA INNOWACJE

Innowacyjność w podejściu do biznesu pozwala na szukanie nowego zastosowania dla działów IT. Inteligentne systemy sterowania technologią wymagają nie tylko zbierania danych, ale także bardzo szybkiej analizy i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Zcentralizowane ośrodki stają się wąskim gardłem, gdy czas potrzebny na przesłanie danych jest dłuższy niż możliwy czas reakcji. „IQT – przenosimy inteligencję na brzeg rozwiązań sieciowych i funkcjonalnych”, mówi Dariusz Piotrowski. Szybkie przetwarzanie przeniesione jest na brzeg, a dane mogą być zbierane do późniejszej analizy i uczenia odpowiednich reakcji

Możliwości zastosowania takich systemów jest wiele. Od sterowania automatycznymi samochodami, przez sterowanie elektrowniami wiatrowymi, autonomiczne systemy zbiorów rolnych po optymalizację pracy silników lotniczych. Zyski płynące z takich rozwiązań są wielowymiarowe, a IT odgrywa rolę usługi, która jest bardzo ważnym elementem rozwoju przedsiębiorstwa i przynosi realne wartości ROI. Potwierdzają to słowa Dariusz Piotrowskiego: „Coraz więcej osób z biznesu rozumie, że są elementy IT, które nie są tylko kosztem, ale mogą być częścią tworzenia usług wewnętrznych.”

CYFROWA TRANSFORMACJA W 4 AKTACH

 Pod koniec XX wieku przyznawanie decyzji w sprawie kredytów konsumenckich trwało kilka dni. Klient był zależny od niedoskonałego procesu technologicznego, co przekładało się na jego (nie)wygodę. Za tą niedoskonałością stało IT. „Transformacja to jest gotowość środowiska IT w danej firmie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w sposób najbardziej satysfakcjonujący dla klienta.” podsumował Jacek Zawadzki, członek zarządu firmy BEST. Przekształcenie tego procesu umożliwiło zmniejszenie czasu oczekiwania do godziny, a finalnie do kilku minut. Podstawą transformacji było przekształcenie środowiska IT, jednak głównym celem było osiągnięcie nowego poziomu „customer experience”.

Kultura biznesu

Dorota Poniatowska-Mańczak, CIO w Credit Agricole podkreśla, że transformacja cyfrowa nie ma nic wspólnego z technologią, ponieważ ona jest cały czas udoskonalana. „Kluczem do sukcesu w transformacji jest dojrzałość pracowników i wielopoziomowa odpowiedzialność za klienta. Brak optymalizacji procesów i działań operacyjnych jest największym hamulcem w przekształceniu dużego przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwo cyfrowe. I to nie tylko od strony klienta, ale również od wewnątrz.”

IT filarem transformacji

W przekształceniach banków, cyfrowe transformacje są filarem strategii firmy. „Widzę transformację jako transformację biznesową. Stanowi część strategii firmy, określającej jak zmieniać się w dzisiejszym świecie, świecie, który nie przypomina tego sprzed 10 lat. Widzę tutaj dużą szansę dla IT, które może się stać poważną częścią biznesu.” podsumował Andrzej Miron, CIO i Dyrektor zarządzający w Raiffeisen Polbank. Działy IT jako podstawa technologiczna stają się centralnym punktem cyfryzacji wszystkich jednostek biznesowych i otrzymują najpoważniejsze role. Jest to dobry moment, żeby IT z funkcji banku stało się jego częścią, stanowiąc stabilny fundament przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo

W transporcie, głównym wynikiem transformacji jest niwelowanie ryzyka. Z punktu widzenia użytkownika istotne są już nie osiągi techniczne, a funkcjonalności poprawiające komfort podróży. Postęp zmierza w kierunku, w którym zaczynamy powierzać nasze bezpieczeństwo osobom, które tworzą systemy automatycznego sterowania dla poprawy jego autonomii. Staje się ona celem rozwoju. Jednocześnie w lotnictwie systemy takie są obecne niemalże od początku automatyzując działania pilotów. Autonomia jest jednocześnie celem i podstawą. Ten paradoks zwraca uwagę na drogę jaka doprowadza do celu. „Lotnictwo stało się najbardziej bezpiecznym środkiem transportu na świecie, ale działo się tak dzięki niezliczonym procesom certyfikacyjnym, gdzie na każdy nawet najmniejszy błąd czy incydent był nałożony obowiązek badań i analiz w celu podniesienia bezpieczeństwa.” – Paweł Korzec, założyciel firmy DroneRadar. Przeniesienie takiego podejścia na świat programistów, pozwoliłoby zawczasu unikać błędów, które mogą decydować w przyszłości o bezpieczeństwie nie tylko danych.

Technologia w transformacji

Celem transformacji nie zawsze jest technologia per se. Zmiany w przedsiębiorstwach dotyczą procesów odczuwanych przez klientów, poprawiających czy optymalizujących funkcjonowanie. Technologia będzie pod tymi zmianami, ale często nie będzie widoczna. Kluczem do sukcesu może okazać się wykorzystanie tej technologii w transformacji do uzyskania wartości dodanej.

About the Author: Dell Technologies