• APEX CYBER RECOVERY SERVICES

  DELL APEX CYBER RECOVERY SERVICES

  Uproszczenie odzyskiwania danych dzięki kompleksowemu rozwiązaniu

  • Ochrona najważniejszych danych w odizolowanym magazynie zarządzanym przez firmę Dell

   Zwiększ swoją odporność na cyberataki dzięki zarządzanemu przez firmę Dell rozwiązaniu Cyber Recovery obejmującemu sprzęt, oprogramowanie i usługi potrzebne do ochrony najważniejszych danych — wszystko w ramach jednej, wygodnej subskrypcji.

   Pewność radzenia sobie ze skutkami cyberataków dzięki usługom Dell APEX Cyber Recovery Services. Nasze rozwiązanie w formie usługi upraszcza odzyskiwanie, uwalniając użytkownika od obciążeń operacyjnych, aby mógł wykorzystać swój niebywały talent w zakresie bezpieczeństwa strategicznych problemów biznesowych.

   Polegaj na doświadczeniu firmy Dell w zakresie zarządzania rozwiązaniami Cyber Recovery dzięki ponad 1100 wdrożonym magazynom na całym świecie.

  • Odzyskiwanie danych bez obaw

   W obliczu coraz częstszych destrukcyjnych cyberataków organizacje muszą wprowadzić strategię optymalizacji odzyskiwania danych po ataku. Firma Dell Technologies współpracuje z Twoimi zespołami ds. bezpieczeństwa i IT w celu określenia polityki ochrony danych i strategii odzyskiwania danych najlepiej dopasowanych do Twoich potrzeb. Dzięki operacjom w magazynie zarządzanym jako usługa zyskujesz pewność, że będziesz w stanie odzyskać dane o znaczeniu krytycznym i wznowić normalną działalność biznesową.

  • Najlepsze praktyki dotyczące usług Dell APEX Cyber Recovery Services

   Uproszczone operacje odzyskiwania danych dzięki bezpiecznemu magazynowi zarządzanemu przez firmę Dell wspieranemu przez wiedzę w zakresie ochrony danych i wieloletnie doświadczenie w zakresie magazynów odzyskiwania:

   • Identyfikacja danych do ochrony
   • Izolowanie danych o znaczeniu krytycznym od sieci produkcyjnych
   • Skanowanie zawartości magazynu pod kątem anomalii
   • Uproszczenie operacji w zakresie odzyskiwania
  • MATERIAŁY

  • Test 1128

   Profesjonalne usługi Cyber Recovery

   Zwiększ wartość swojego rozwiązania APEX.

  • Blog: usługi Dell APEX Cyber Recovery Services

   Uważaj na luki: chroń się przed atakami ransomware za pomocą usług APEX Cyber Recovery Services.

  • PowerProtect Cyber Recovery

   Bezpieczne tworzenie kopii zapasowych  danych o znaczeniu krytycznym do środowiska izolowanego magazynu .

  • Osiągnięcie odporności działalności biznesowej na awarie

   Zapoznaj się z usługami dotyczącymi odporności działalności na awarie firmy Dell Technologies.

  • Oferta nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Dell.