• Dell APEX PC as a Service — zarządzanie komputerami

  DELL APEX PC-AS-A-SERVICE (PCAAS)

  Elastyczna
  transformacja IT

  Intel®, Innowacyjność to nasze DNA‎
  • PRZYKŁAD WDROŻENIA

   Uwolnienie administratorów urządzeń klienckich od złożoności i kosztów

   Dzięki rozwiązaniu Dell APEX PC-as-a-Service firma HCS skraca czas poświęcany na zarządzanie o 50% i modernizuje proces odświeżania komputerów i notebooków.

   APEX PCaaS Device Management Customer Story
  • **Leasing i finansowanie udzielane są zaaprobowanym klientom handlowym przez ell Bank International d.a.c., który prowadzi działalność handlową pod nazwą Dell Financial Services (DFS), z siedzibą w Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlandia i który jest nadzorowany przez Centralny Bank Irlandii. Oferty mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia i uzależnione są od dostępności produktów, ich kwalifikowalności dla klienta, decyzji kredytowej i wykonania dokumentów dostarczonych i zaaprobowanych przez DFS. Nie wszycy klienci mogą zostać zakwalifikowani do niniejszych warunków. Dell Technologies i logo Dell Technologies są znakami towarowymi Dell Inc.

   1 Na podstawie analizy wewnętrznej przeprowadzonej przez firmę Dell, wrzesień 2022 r. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy Dell. 

   2 Na podstawie przeprowadzonego przez firmę Forrester na zlecenie firmy Dell badania dotyczącego szacowanego wpływu gospodarczego nowych technologii, „The Projected Total Economic Impact Of Dell APEX Managed Device service”, marzec 2023 r. Faktyczne wyniki mogą być inne. Pełny raport