• Gwarantujemy pozytywny wpływ na działalność biznesową i społeczeństwo — dla wszystkich

  • Obecnie podejmujemy działania w zakresie dążenia do lepszego świata w przyszłości

  • Uzyskiwanie dostępu do kluczowych zasobów ESG

  • Nasz raport ESG za rok finansowy 2022

   W corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak wywieramy pozytywny wpływ na ludzi i planetę z myślą o roku 2030 i późniejszych latach.

  • RAPORTOWANIE ESG

   Podsumowanie naszego raportu ESG

   W firmie Dell Technologies postrzegamy przyszłość jako motor postępu ludzkości, który zapewnia pozytywny wpływ na działalność biznesową i społeczeństwo.

  • DZIAŁANIA W ZAKRESIE KLIMATU

   Nasze zasady dotyczące globalnego klimatu

   Zasady dotyczące globalnego klimatu w firmie Dell Technologies odzwierciedlają najpilniejsze problemy związane z bieżącymi zmianami klimatu oraz określają nasz punkt widzenia i podejście do rozwiązywania problemów związanych z klimatem.

  • ETYKA KORPORACYJNA

   Kodeks postępowania firmy Dell Technologies

   Kodeks postępowania zawiera wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia codziennych działań zgodnie z naszą kulturą i wartościami.

  • RAPORTOWANIE ESG

   Normy i wytyczne dotyczące raportów ESG

   Nieustannie pracujemy nad ulepszeniem naszych raportów ESG. Jednym z kluczowych aspektów naszych raportów jest uwzględnienie międzynarodowych norm i wytycznych dotyczących raportów, w tym GRI, SASB, WEF i TCFD.