• NA CZELE ZRÓWNOWAŻONYCH PRZEMIAN

  Fundament naszych działań

  • Realizacja strategicznego celu związanego ze zrównoważonym rozwojem

   Do roku 2030 na każdy zakupiony przez klienta produkt dokonamy recyklingu produktu równoważnego. Wszystkie nasze opakowania będą wykonane z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. Ponad połowa elementów naszych produktów będzie wykonana z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.

  • Do roku 2050 osiągniemy zerową emisję gazów cieplarnianych (GHG) netto w zakresie 1, 2 i 3

  • Do roku 2030 wprowadzimy usprawnienia związane ze zrównoważonym rozwojem w naszych miejscach pracy na całym świecie

  • Do roku 2030 ograniczymy emisję gazów cieplarnianych o 50% w zakresie 1 i 2.

    

  • Do roku 2030 będziemy realizować nasze zobowiązania w celu zapewnienia zdrowego środowiska pracy, w którym pracownicy mogą się rozwijać

  • Do roku 2030 we wszystkich obiektach firmy Dell Technologies 75% energii elektrycznej będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych — a do roku 2040 wskaźnik ten wyniesie 100%

  • Do roku 2030 będziemy corocznie zapewniać pracownikom z łańcucha dostaw możliwość zdobywania umiejętności ukierunkowanych na przyszłościowe technologie

  • Do roku 2030 zamierzamy zredukować emisję gazów cieplarnianych o 60% w zakresie przychodu na jednostkę w ramach współpracy z naszymi bezpośrednimi dostawcami materiałów

  • Do roku 2030 będziemy zwiększali nasze zaangażowanie w zakresie współpracy ze specjalistami, którzy tworzą nasze produkty

  • Obszary, na które wywieramy wpływ

  • Działania w zakresie klimatu

   Firma Dell Technologies dokłada wszelkich starań, aby w całym łańcuchu wartości zredukować emisję we wszystkich zakresach i osiągnąć zerową emisję netto do roku 2050. Wykorzystujemy również naszą technologię, aby wprowadzać innowacje i pomagać naszym klientom, partnerom i społecznościom w dążeniu do bezemisyjnej przyszłości.

  • Gospodarka obiegowa

   Obiegowość oznacza projektowanie produktów tak, aby ograniczyć odpady i ponownie je wykorzystywać, a także wydłużyć okres użytkowania produktów i materiałów w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. W firmie Dell Technologies stymulujemy innowacyjność, nowe usługi i modele biznesowe, aby dostarczać więcej korzyści przy mniejszym wykorzystaniu zasobów.

  • Wspieranie pracowników

   Dzięki swoim globalnym łańcuchom dostaw firma Dell Technologies ma możliwości w zakresie skalowania i zdolności do stymulowania odpowiedzialnej produkcji. Firmy, które chcą rozpocząć współpracę z nami, muszą stosować etyczne praktyki oraz respektować i szanować wszystkie osoby tworzące nasze produkty.

  • Zasoby związane ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju

  • Nasz raport ESG za rok finansowy 2022

   W corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak wywieramy pozytywny wpływ na ludzi i planetę z myślą o roku 2030 i późniejszych latach.

  • DZIAŁANIA W ZAKRESIE KLIMATU

   Nasze zasady dotyczące globalnego klimatu

   Zasady dotyczące globalnego klimatu w firmie Dell Technologies odzwierciedlają najpilniejsze problemy związane z bieżącymi zmianami klimatu oraz określają nasz punkt widzenia i podejście do rozwiązywania problemów związanych z klimatem. 

  • GOSPODARKA OBIEGOWA

   Nasze zasady dotyczące gospodarki obiegowej

   Nasze zasady dotyczące gospodarki obiegowej określają, w jaki sposób przyspieszamy odejście od myślenia liniowego i przechodzimy na bardziej obiegowy model, eliminujący ograniczenia związane z zasobami, emisją i odpadami.

  • ZRÓWNOWAŻONE PRODUKTY

   Ślad węglowy produktów

   Ślad węglowy produktu (PCF) pomaga nam zrozumieć jego wpływ na środowisko, co zapewnia przydatne informacje, które umożliwiają projektowanie produktów w bardziej zrównoważony sposób.

  • GOSPODARKA OBIEGOWA

   Usługi w zakresie recyklingu i zrównoważonego rozwoju

   Odpowiedzialny recykling ma kluczowe znaczenie dla ochrony naszej planety. Oferujemy wygodne usługi zarówno dla konsumentów, jak i firm na całym świecie.


  • Dowiedz się więcej