• Centra Solar Community Hub

  Dostęp do technologii i umiejętności w społecznościach na całym świecie

  • Właściwe centrum dla każdej społeczności

   Centra Solar Community Hub są dostępne w trzech modelach i są wybierane w oparciu o konkretne potrzeby danej społeczności.

  • Trwałe

   Centrum Solar Community Hub to dwa połączone kontenery transportowe przekształcone w dobrze oświetlone i dobrze wentylowane centrum internetowe. Korzystamy w tym celu z energii słonecznej, energooszczędnych komputerów stacjonarnych i serwerów chłodzonych powietrzem.

   Centra zapewniają:

   • dostęp do internetu, technologii cyfrowych i możliwości nabywania umiejętności;
   • rozszerzoną przestrzeń na potrzeby wsparcia społeczności i nawiązywania kontaktów;
   • usługi dla społeczności, takie jak opieka zdrowotna, wspieranie bioróżnorodności i otwieranie możliwości ekonomicznych;
   • zrównoważony dostęp do wody i energii słonecznej;
   • możliwość wspierania odległych obszarów i tworzenia ekosystemu umacniającego społeczności.
  • Mobilne

   Mobilne centrum to furgon z wyposażeniem technicznym, wyposażony w materiały do samodzielnej nauki i program tejże. Centra te podróżują z miejsca na miejsce, by umożliwić dostęp do internetu i technologii komputerowych członkom lokalnych społeczności.

   Centra zapewniają:

   • dostęp do internetu, technologii cyfrowych i możliwości nabywania umiejętności;
   • dostęp do takich technologii, jak notebooki i ekrany telewizyjne do rozsyłania wiadomości;
   • hotspot internetowy 4G ułatwiający członkom społeczności dostęp do usług internetowych;
   • zasilanie przez panele solarne;
   • elastyczność pozwalającą na dotarcie do większej liczby członków społeczności.
  • Przenośne centrum łączności

   Przenośne centrum łączności to kompleksowy zestaw w kontenerze transportowym o rozmiarach 20 na 8 stóp przekształconym w łatwe do zasilania centrum społecznościowe. Celem takich centrów jest wsparcie społeczności, umożliwienie łączności z internetem i dostępu do usług medycznych osobom dotkniętym przez kryzysy i klęski żywiołowe.

   Centra zapewniają:

   • dostęp do internetu, technologii cyfrowych i możliwości nabywania umiejętności;
   • schronienie przed niebezpieczeństwami handlu ludźmi — środki i materiały edukacyjne w zakresie zagrożeń dla osób na nie narażonych;
   • usługi w zakresie opieki zdrowotnej świadczone przez organizację N50 specjalizującą się w poradach zdalnych;
   • przywracanie funkcji rządowych — tymczasowy dostęp do paszportów, informacje o miejscowych zasobach w zakresie wyżywienia, schronienia i finansowych;
   • możliwość szybkiego wdrożenia i przeniesienia do innej lokalizacji.
  • Zrównoważone rozwiązania problemów społeczności

  • Cyfrowa integracja

   Każde centrum łączy członków społeczności, daje im okazje do kontaktu z technologią i kształcenia umiejętności, wzmacnia integrację cyfrową i pomaga w uczestniczeniu w świecie cyfrowym.

  • Przede wszystkim dla społeczności

   Nasze podejście polega na poznawaniu potrzeb społeczności i dostosowywaniu każdego centrum do ich zaspakajania.

  • Działania w zakresie klimatu

   Centra są zasilane energią słoneczną, a stosowane w nich energooszczędne technologie minimalizują ich wpływ na środowisko.

  • Gospodarka obiegowa

   Centra są budowane na miejscu z rekondycjonowanych kontenerów transportowych, co wspiera gospodarkę obiegową.

   * Nie dotyczy mobilnych centrów Solar Community Hub.

  • Szkolenia

   Wszystkie centra zapewniają możliwości edukacyjne. Niektóre z nich oferują szkolenia prowadzące do uzyskania uznawanych certyfikatów takich jak ICDL (Międzynarodowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

  • Różnorodność biologiczna

   Niektóre centra są wyposażone w funkcje ochrony bioróżnorodności, takie jak monitorowanie wylesiania czy zbiór deszczówki.


  • Wiadomości i zasoby

  • Skorzystaj z okazji

   Dowiedz się, jak można sfinansować centrum Solar Community Hub

  • Cyfrowa integracja

   Sprawdź, dlaczego naszym zdaniem technologia ma moc przekształcania życia

  • Perspektywy — artykuł

   Dowiedz się, w jaki sposób centra Solar Community Hub zdigitalizowały Amazonię

  • Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób rozwijamy integrację cyfrową dzięki edukacji w zakresie STEM

  • Szkoła podstawowa

   Girls Who Game

   Ten program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i starszych wykorzystuje gry w celu zaangażowania dziewcząt w korzystanie z technologii. Wzory osobowe do naśladowania pomagają kształcić kobiety w zawodach inżynieryjnych.

  • Szkoła średnia

   Student TechCrew

   Student TechCrew to bezpłatny program, w ramach którego uczniowie szkół średnich uczą się certyfikowanych umiejętności naprawczych sprzętu firmy Dell, które umożliwiają prowadzenie własnego działu pomocy technicznej IT oraz świadczenie pomocy kolegom i nauczycielom.

  • Szkoła wyższa

   Rozwój z firmą Dell

   Bezpłatne szkolenie online, które ułatwia zdobywanie wiedzy i rozpoczęcie kariery w branży IT. Program będzie dostępny dla wszystkich studentów w szkołach wyższych współpracujących z firmą Dell Technologies.