• Rozwiązania do ochrony danych i tworzenia kopii zapasowych w wielu chmurach

  • Wzmocnij ochronę i odporność na awarie najważniejszych obciążeń roboczych i danych w wielu chmurach. Zwiększ wydajność i skalowalność w całej infrastrukturze chmury, jednocześnie zmniejszając całkowity koszt użytkowania.

  • Zabezpieczaj wszystkie obciążenia robocze w każdym środowisku chmury, od maszyn wirtualnych i kontenerów po aplikacje chmurowe i platformy SaaS.

  • Mniejsze ryzyko:
   Kompleksowe, zintegrowane funkcje firmy Dell gwarantują szybkie odzyskanie sprawności po utracie danych, nieplanowanych przestojach i cyberatakach.

   Prostota:
   Większa automatyzacja infrastruktury wielochmurowej dzięki spójnej ochronie danych.  

   Niższe koszty:
   Większa efektywność ochrony danych w chmurze w porównaniu z ofertami konkurencji.


  • Ochrona danych i tworzenie kopii zapasowych w wielu chmurach


   • Ochrona kontenerów i rozwiązań w chmurze

    Spełnienie wszystkich wymagań dotyczących ochrony danych i zgodności dla obciążeń roboczych w chmurze za pośrednictwem jednej platformy.

    Uproszczenie ochrony obciążeń roboczych w kontenerach i zapewnienie dostępności wszystkich danych na dużą skalę bez zakłóceń w działalności.

   • Rozwiązanie Cyber Recovery w chmurze

    Chroń swoje dane o znaczeniu krytycznym w zdalnym, odizolowanym rozwiązaniu dzięki usługom PowerProtect Cyber Recovery for AWS lub Dell APEX Multi-Cloud Data Services.

   • Odtwarzanie chmurowe po awarii

    Chroń swoje dane przed wszystkimi zagrożeniami — naturalnymi i spowodowanymi przez ludzi. Nasze rozwiązania do wielochmurowej ochrony danych zapewniają szybkie odzyskiwanie danych i aplikacji bezpośrednio w chmurze.

     

   • Długotrwałe przechowywanie w chmurze

    Automatyczne tworzenie warstw danych w chmurze publicznej według ich wieku, umożliwiające zapewnienie zgodności z przepisami, obniżenie kosztów IT i zmniejszenie nakładów lokalnych.

  • Powiązane oferty

  • Dell APEX Backup Services

   Korzystanie z jednej konsoli w celu automatycznego zapewniania zgodności z przepisami, bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych danych i długoterminowego przechowywania informacji przy wielu punktach końcowych aplikacji i hybrydowych obciążeniach roboczych.

  • PowerProtect Data Manager

   Organizuj i realizuj całą ochronę danych dzięki automatycznemu wykrywaniu, deduplikacji, elastyczności operacyjnej, funkcjom samoobsługowym i zarządzaniu IT.

  • PowerProtect Cloud Snapshot Manager

   Odkrywaj, organizuj i automatyzuj ochronę obciążeń roboczych w wielu chmurach dzięki technologii migawek dostawcy rozwiązań chmurowych.

  • 1  „Analyzing the Economic and Operational Benefits of the Dell Data Protection Portfolio”, raport Enterprise Strategy Group, wrzesień 2020 r.

   2  Na podstawie analizy przeprowadzonej przez firmę Dell Technologies, luty 2023 r.

   3  Na podstawie analizy przeprowadzonej przez firmę Dell Technologies, luty 2023 r.