• TECHNOLOGY ROTATION

  Strategia biznesowa umożliwiająca organizacjom utrzymanie środków pieniężnych, wykorzystanie najnowocześniejszej technologii i przyczynienie się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym

  • Oferty specjalne


   • Oferty Technology Rotation**

    Zapewnienie oszczędności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie budżetu i przyspieszenie działalności.

  • Przegląd Technology Rotation**

   Technology Rotation to inteligentna strategia biznesowa obejmująca przewidywalny cykl modernizacji, umożliwiająca organizacjom utrzymanie płynności, wykorzystanie najnowocześniejszej technologii i przyczynienie się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

   • Dlaczego warto korzystać z Technology Rotation?

   • Program Technology Rotation firmy Dell zwiększa elastyczność i wydajność organizacji1

   • 34%

    korzyści kosztowych w ciągu sześciu lat w porównaniu z posiadaniem serwerów

   • 60%

    przewaga kosztowa w ciągu sześciu lat w porównaniu z posiadaniem pamięci masowej

   • 36%

    redukcja personelu wymaganego do łatania/aktualizacji zasobów IT

   • 40%

    redukcja czasu potrzebnego na likwidację zasobów IT

   • 29%

    redukcja czasu potrzebnego na wsparcie IT

   • 37%

    redukcja czasu potrzebnego na wdrożenie nowych zasobów IT

  • Zrównoważony rozwój

   Wybór rozwiązania Technology Rotation może pomóc organizacjom ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i poprawić efektywność energetyczną poprzez wycofanie z eksploatacji niewydajnych technologii i zastąpienie ich najnowszym sprzętem1.

  • Renowacja

   Odnawiamy sprzęt na koniec okresu eksploatacji.
   W 2023 roku 97% wszystkich systemów zwróconych do Dell Financial Services otrzymało drugie życie po odnowieniu i ponownym wykorzystaniu2. Pozostałe zostały poddane recyklingowi zgodnie z wszystkimi obowiązującymi międzynarodowymi, regionalnymi, krajowymi i lokalnymi prawami i konwencjami.

  • Ponowne wprowadzenie na rynek

   Ponownie wprowadzamy sprzęt na rynek po usunięciu danych.
   HSprzęt zyskuje drugie życie dzięki odsprzedaży.

  • Recykling

   Prowadzimy recykling sprzętu w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

  • Najważniejsze są NPR —

   naprawa, ponowne wykorzystanie i recykling

   Te trzy procesy mogą pomóc w zrównoważonym rozwoju i osiągnięciu celów biznesowych.

  • Utwórz wartość biznesową IT

   Ogranicz emisję gazów cieplarnianych i popraw efektywność energetyczną

   Program Technology Rotation pomaga organizacjom poprzez wycofywanie niewydajnych technologii i zastępowanie ich najnowszymi dostępnymi rozwiązaniami.

  • Niezależny punkt widzenia

   Zalety ulepszonej strategii cyklu życia

   Program Technology Rotation firmy Dell poprawia efektywność operacyjną, zwinność, poziom zadowolenia i wskaźniki zrównoważonego rozwoju.

  • Historie klientów

   Przeczytaj o tym, jak nasi klienci wykorzystują Technology Rotation, aby pomóc swojej firmie

  • Hrabstwo Fresno ratuje życie i kapitał dzięki elastycznym rozwiązaniom w zakresie płatności firmy Dell Technologies

   Hrabstwo Fresno bezpiecznie i niezawodnie służy społeczności dzięki czołowym rozwiązaniom IT, które zapewniają przejrzystość w zakresie podatków i finansowania.

  • Ochrona mieszkańców i służenie społeczności dzięki nowoczesnym technologiom

   Biuro szeryfa hrabstwa Baker może lepiej chronić mieszkańców i służyć społeczności dzięki zaufanemu partnerowi — firmie vTECH io, która działa jako wirtualny dyrektor ds. informatyki, oferując niezawodne rozwiązania IT i niestandardowe rozwiązania płatności w ramach ofert Technology Rotation i PC as a Service (PCaaS).

  • Pomaganie w wykorzystywaniu nowych możliwości biznesowych

   Verne Global Finland to firma zajmująca się centrami danych, dostarczająca infrastrukturę jako usługę i hybrydowe rozwiązania chmurowe, jednocześnie chroniąc przepływy pieniężne dzięki rozwiązaniom Rozwiązania płatnicze Dell.

  • Firma Cegal rozwija globalną działalność w zakresie usług IT dzięki rozwiązaniu do obsługi cyklu eksploatacji technologii

   Dell Technology Rotation wspiera cele zrównoważonego rozwoju, jednocześnie umożliwiając firmie Cegal dostęp do najnowszych technologii pamięci masowej i rozwój działalności.

  • Poznaj zasoby

  • Wartość biznesowa Technology Rotation

   Organizacje koncentrują się na poprawie wydajności operacyjnej, elastyczności biznesowej, poziomu zadowolenia użytkowników i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Technology Rotation pomaga organizacjom osiągnąć te cele.

  • Accelerated Transition

   Wdrażaj nową infrastrukturę, której potrzebujesz teraz, bez przerw w działaniu spowodowanych transformacją

  • Wdrożenie zrównoważonego cyklu modernizacji systemów IT

   Strategia Technology Rotation może przyczynić się do realizacji celów dotyczących zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa dzięki bezpiecznej utylizacji zasobów.

  • Maksymalizacja oszczędności w całej organizacji

   Według ustaleń firmy IDC usługa Technology Rotation zwiększa efektywność operacyjną i opłacalność rozwiązań dla klientów korzystających z pamięci masowych, serwerów i urządzeń klienckich. Przekonaj się, ile oszczędzają klienci.

  • Rozwiązania firmy Dell Technologies zwiększające bezpieczeństwo płatności

   Umożliwienie firmom wdrożenia krytycznej infrastruktury cyberbezpieczeństwa w celu zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności biznesowej i poprawy prywatności danych bez obciążania wysokimi kosztami z góry.

  • Zdobądź i utrzymaj przewagę

   Pokonaj strategiczne wyzwania i z powodzeniem realizuj swoje plany dzięki rozwiązaniu Technology Rotation.

 • Czy są jakieś pytania?
  Jesteśmy po to, by pomagać.
  Zapewniamy pomoc w zakresie specjalistycznych porad i rozwiązywania złożonych problemów.
  • Nasze zobowiązanie do przejrzystości i otwartości zaczyna się tutaj.

   W Dell Financial Services jesteśmy zobowiązani do ochrony danych oraz do przejrzystego i otwartego podejścia we wszystkich naszych działaniach. Szczegóły znajdziesz TUTAJ .

  • **Leasing i finansowanie udzielane są zaaprobowanym klientom handlowym przez Dell Bank International d.a.c., który prowadzi działalność handlową pod nazwą Dell Financial Services (DFS), z siedzibą w Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlandia i który jest nadzorowany przez Centralny Bank Irlandii. Oferty mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia i uzależnione są od dostępności produktów, ich kwalifikowalności dla klienta, decyzji kredytowej i wykonania dokumentów dostarczonych i zaaprobowanych przez DFS. Nie wszycy klienci mogą zostać zakwalifikowani do niniejszych warunków. Dell Technologies i logo Dell Technologies są znakami towarowymi Dell Inc.

   Technology Rotation: Oferta bazuje na całkowitym koszcie używania (TCU) wynoszącym 92% w 36-miesięcznym okresie leasingu  przy transakcjach o wartości od 1500 USD do 1 mln USD w przypadku wszystkich kwalifikujących się urządzeń serwerowych, się urządzeń sieciowych i pamięci masowej (102% w okresie 48-miesięcznym i 112% w okresie 60-miesięcznym). Właścicielem sprzętu jest wynajmujący.

   Oferty, w tym te dostępne na stronie Dell.com, mogą się różnić. Połączenie z innymi zniżkami może spowodować ograniczenie dostępności. Dostępne do 2 sierpnia 2024 r.

  • 1 Źródło: IDC Infobrief, sponsorowany przez firmę Dell Technologies, „The Business Value of Dell Technology Rotation Program”, październik 2021 r

   2 Źródło: Na podstawie danych Dell Financial Services EMEA, luty 2023-styczeń 2024. Systemy obejmują komputery stacjonarne, notebooki, stacje robocze, serwery i sprzęt do przechowywania danych.