• Technik w centrum przetwarzania danych pracujący nad systemami w szafach serwerowych

  DELL TECHNOLOGIES MANAGED SERVICES

  Osiąganie wyników w chmurze, na brzegu i w centrum przetwarzania danych dzięki ekspertom

  • Aby ograniczyć złożoność i ryzyko związane z codzienną działalnością IT, usługi Dell Technologies Managed Services wykorzystują proaktywne, oparte na sztucznej inteligencji podejście do realizacji i nowoczesne funkcje automatyzacji, pomagając klientom w osiąganiu pożądanych wyników biznesowych z inwestycji w infrastrukturę. 

   Dzięki tym technologiom nasi eksperci obsługują, aktualizują i dostrajają systemy klientów zgodnie z poziomami usług, zapewniając jednocześnie widoczność całego środowiska i urządzeń.

  • Dell Technologies Managed Services

  • Technician in data center with VxRack systems
  • Dell Technologies Managed Services

   Bezproblemowe zarządzanie danymi

   Szybsze osiąganie wyników dzięki ulepszonym funkcjom, które zapewniają lepsze rezultaty zgodnie z potrzebami dotyczącymi działalności firmy i środowiska IT.

   • W pełni zarządzane operacje zgodne z poziomami usług
   • Uzyskaj dostęp do rozwiązania zarządzanego
  • Usługi zarządzane w zakresie kopii zapasowych

   Ograniczenie ryzyka i wzmocnienie odporności biznesowej dzięki niezawodnym rozwiązaniom do tworzenia kopii zapasowych

   Aby ograniczyć złożoność obsługi danych, nasi eksperci bezpiecznie tworzą kopie zapasowe różnych typów danych zgodnie z zasadami Twojej firmy.

   • Ograniczenie ryzyka dzięki bezproblemowym rozwiązaniom do tworzenia kopii zapasowych
   • Utrzymanie zgodności z przepisami i powodzenie każdego audytu
   • Elastyczne, przewidywalne rozliczenia
  • Usługi zarządzane w zakresie infrastruktury konwergentnej i hiperkonwergentnej

   Lepsze wyniki w chmurze dzięki fachowo zarządzanym, zwinnym rozwiązaniom CI/HCI

   Zmaksymalizuj wydajność i wszechstronność infrastruktury CI/HCI dzięki w pełni zarządzanym operacjom.

   • Oczekiwane wyniki działania aplikacji firmowych i chmurowych
   • Skrócenie czasu i ryzyka dzięki korelacji kontekstowej
   • Elastyczne, przewidywalne rozliczenia
  • Usługi zarządzane w zakresie pamięci masowej

   Skalowalność na żądanie przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i ryzyka

    

   Oszczędzaj czas dzięki naszym ekspertom, którzy korzystają z globalnych najlepszych praktyk i nowoczesnej automatyzacji w celu zarządzania środowiskiem pamięci masowej.

   • Szybka adaptacja do zmieniających się potrzeb w zakresie pamięci masowej
   • Maksymalne wykorzystanie pamięci masowej
   • Elastyczne, przewidywalne rozliczenia
  • Oczekiwane wyniki dzięki usługom Dell Technologies Managed Services

   Precyzyjniejsze określanie budżetów i kontrola kosztów, ograniczenie złożoności środowiska IT oraz wykorzystanie umiejętności ekspertów. Usługi Dell Technologies Managed Services obejmują całodobową pomoc techniczną, elastyczne opcje użytkowania i kompleksowe zarządzanie środowiskiem IT zgodnie z nowoczesnymi, najlepszymi praktykami dotyczącymi realizacji.

  • Przykład wdrożenia: Woolworths

   Duży sprzedawca detaliczny z siedzibą w Australii usprawnił działalność i ograniczył ryzyko dzięki w pełni zarządzanym rozwiązaniom firmy Dell Technologies w zakresie chmury prywatnej i ochrony danych

  • Wraz z wdrożeniem nowego rozwiązania i standaryzacją naszej platformy znacznie poprawiła się jakość ochrony danych w naszej organizacji.

   Patrick Misciagna, Dyrektor ds. usług, operacji i infrastruktury
  • Dell Technologies on Demand

   Większy wybór, elastyczność i przewidywalność w sposobie korzystania z infrastruktury IT.

   Oferta Dell Technologies On Demand obejmuje modele realizacji oparte na wykorzystaniu i usługach, które idealnie odpowiadają potrzebom związanym z użytkowaniem infrastruktury lokalnej i usług profesjonalnych w wersji na żądanie.