• ROZWIĄZANIA DLA USŁUG MICROSOFT AZURE ARC

  Wprowadź usługi w zakresie danych Azure
  i funkcje zarządzania
  do środowiska danych firmy Microsoft.

  • Wprowadzenie usług Azure do wszystkich środowisk chmury

   Chmura hybrydowa to strategiczne podejście, które umożliwia wybranie optymalnej lokalizacji danych. Gdy jednak aplikacje i dane są rozproszone w różnych środowiskach, zarządzanie systemem może stać się skomplikowane. 

   Microsoft Azure Arc umożliwia korzystanie z usług danych i funkcji zarządzania Azure w ramach zweryfikowanej infrastruktury Dell Technologies, co pozwala na niezawodne projektowanie, wdrażanie i obsługę obciążeń roboczych oraz zarządzanie nimi w całym środowisku danych firmy Microsoft.

  • Usługi w zakresie danych z obsługą Microsoft Azure Arc i rozwiązania APEX Data Storage Services

   Usługi w zakresie danych z obsługą Azure Arc zapewniają zalety chmury w ramach zweryfikowanej infrastruktury Dell Technologies. APEX Data Storage Services to oferta skalowalnych i elastycznych zasobów pamięci jako usługi oparta na naszych czołowych technologiach. Usługi te ułatwiają dopasowanie wymagań dotyczących pamięci masowej do potrzeb organizacji, umożliwiając skupienie się na priorytetach i wynikach, a nie na infrastrukturze.

  • Usługi technologiczne Dell

   Jeśli chcesz rozszerzyć chmurę Microsoft Azure na środowisko lokalne, zintegrowany system Dell dla Microsoft Azure Stack HCI oraz nasze usługi konsultingowe w zakresie platformy Microsoft Azure pomogą Ci zrealizować ten cel.

  • Zweryfikowane rozwiązania Dell Technologies dla usług Microsoft Azure Arc

   Nasze rozwiązania przeszły proces weryfikacji pod kątem Azure Arc zarówno w przypadku Kubernetes, jak i usług w zakresie danych, co umożliwia firmom bezpieczne wdrażanie chmury hybrydowej klasy Enterprise, która spełnia najbardziej rygorystyczne standardy firmy Microsoft.

  • APEX Data Storage Services

   APEX Data Storage Services

   Łatwy zakup lokalnej pamięci masowej Microsoft SQL Server i zarządzanie nią w środowisku hybrydowym dzięki rozwiązaniom APEX Data Storage Services, zweryfikowanym usługom w zakresie danych oraz platformie Kubernetes z obsługą Azure Arc.

  • Dell PowerStore

   Dell PowerStore

   Urządzenie PowerStore, zaprojektowane z myślą o architekturze oprogramowania opartej na kontenerach, doskonale nadaje się do usług w zakresie danych Azure Arc, w tym PostgreSQL Hyperscale czy SQL Managed Instance z obsługą Arc.

  • Dell PowerMax

   Dell PowerMax

   Systemy Microsoft Windows Server i SQL Server OEM pomagają organizacjom realizować cele w zakresie dostępności, niezawodności i wydajności kluczowych aplikacji biznesowych.

  • Dell Integrated System for Microsoft Azure Stack HCI

   Zintegrowany system firmy Dell dla Microsoft Azure Stack HCI

   Wykorzystaj łatwą obsługę i solidne zabezpieczenia aplikacji kontenerowych na dużą skalę dzięki usłudze Azure Kubernetes na platformie Azure Stack HCI i w środowisku lokalnym (AKS).

  • Dell PowerFlex

   Dell PowerFlex

   Zyskaj prawdziwie elastyczną infrastrukturę zdefiniowaną programowo, zgodną z podstawowymi założeniami platformy Azure Arc oraz zapewniającą liniowe skalowanie wydajności i przepustowości sieci, na żądanie i bez zakłóceń.

  • Dell VxRail with VMware Tanzu

   Dell VxRail i VMware Tanzu

   Wykorzystaj bezpieczną, skalowalną i sprawdzoną platformę do wdrażania usług w zakresie danych z obsługą Azure Arc w ramach Tanzu Kubernetes Grid (TKG), aby spełnić wymagania związane z tworzeniem aplikacji działających na brzegu, w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych oraz w środowiskach wielochmurowych.