• Przyspieszenie transformacji IT dzięki rozwiązaniom firmy DELL EMC w zakresie technologii Microsoft

  ROZWIĄZANIA firmy Dell Technologies w zakresie technologii MICROSOFT

  Przyspiesz transformację cyfrową dzięki rozwiązaniom w zakresie technologii Microsoft

  • Rozwiązania firm Dell Technologies i Microsoft to sprawdzony wybór na potrzeby transformacji cyfrowej — od rdzenia przez brzeg po chmurę. Firmy Microsoft i Dell Technologies w ramach współpracy oferują najbezpieczniejsze, najbardziej innowacyjne i skalowalne rozwiązania, które umożliwiają klientom radzenie sobie ze współczesnymi problemami na każdym etapie drogi do transformacji. Właśnie dlatego z rozwiązań tych korzysta się na całym świecie — częściej niż z jakiekolwiek innych platform. 

  • Fuel your Microsoft Azure hybrid cloud with a validated infrastructure

   Działanie chmury hybrydowej Microsoft Azure w ramach zweryfikowanej infrastruktury

   Chmura hybrydowa to strategiczne podejście, które umożliwia wybranie optymalnej lokalizacji danych. Jednak w przypadku gdy dane są rozsiane w wielu środowiskach — brzegowym, lokalnym, chmurowym i wielochmurowym — zarządzanie może być złożone. Usługi w zakresie danych z obsługą Microsoft Azure Arc świadczone na sprawdzonym urządzeniu firmy Dell Technologies zapewniają spójne funkcje zarządzania wszędzie tam, gdzie przechowywane są dane.

  • Rozwiązania w zakresie technologii Microsoft

  • Rozwiązania Dell Technologies w zakresie platformy danych Microsoft

   Firma Dell Technologies upraszcza wdrażanie, integrację i obsługę platformy danych firmy Microsoft, w tym również narzędzia SQL Server, a ponadto skraca czas do osiągnięcia pierwszych korzyści, zapewniając lepszą realizację usługi i innowacje biznesowe.

  • Rozwiązania firmy Dell w zakresie usług Microsoft Azure Stack HCI

   Rozwiązania firmy Dell w zakresie usług Azure Stack HCI, oparte na zdefiniowanych programowo funkcjach obliczeniowych, pamięci masowej i sieciowych platformy Microsoft Windows Server 2019, zapewniają w pełni produktowe, sprawdzone i obsługiwane rozwiązanie HCI.

  • Windows Server 2022 i SQL Server 2022 OEM

   Przeprowadź modernizację z serwerem Windows Server 2022. System operacyjny gotowy do pracy w chmurze, który zwiększa inwestycje lokalne dzięki funkcjom hybrydowym. Oprogramowanie Microsoft OEM przyspiesza i ułatwia wdrażanie platform SQL Server i Windows Server w całej infrastrukturze.

  • Rozwiązania Dell Technologies dla usług Microsoft Azure Arc

   Firma Dell Technologies oferuje wiele rozwiązań, które zostały sprawdzone pod kątem infrastruktury Microsoft Azure Arc, co jeszcze bardziej ułatwia lokalne świadczenie usług w zakresie danych Azure.

  • Rozwiązania firmy Dell w zakresie platformy Azure Stack Hub

   Ta lokalna platforma w chmurze hybrydowej dostarcza infrastrukturę i platformę jako usługę zintegrowaną ze środowiskiem Azure — zarówno na miejscu, jak i w terenie.

  • Dell Technologies Services for Microsoft Azure Stack

   Usługi Dell Technologies Services w zakresie platformy Microsoft Azure Stack

   Wprowadzaj innowacje i rozwijaj się dzięki usługom konsultingowym, które pomagają w pełni wykorzystać chmurę hybrydową Microsoft Azure Stack. Nasi eksperci pomagają projektować i budować lokalną chmurę niezbędną do realizacji celów biznesowych oraz ustalać model jej wykorzystania.

  • Dell APEX Cloud Platforms

   Rozszerzenie i optymalizacja lokalnego środowiska Microsoft Azure.

   Opracowana wspólnie z firmą Microsoft platforma Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure zapewnia spójne środowisko Azure i możliwość szybszej modernizacji aplikacji.

  • Usługi technologiczne Dell

   Jeśli chcesz rozszerzyć chmurę Microsoft Azure na środowisko lokalne, między innymi za pomocą rozwiązania Dell Integrated System dla platformy Microsoft Azure Stack HCI, nasze usługi konsultingowe w zakresie platformy Microsoft Azure pomogą Ci zrealizować ten cel.

  • Oferta rozwiązań

  • Rozwiązania serwerowe

   Zajmij się najbardziej wymagającymi obciążeniami roboczymi dotyczącymi technologii firmy Microsoft, takimi jak operacje obliczeniowe i moduły konstrukcyjne HCI, przy pomocy serwerów Dell PowerEdge. Integracje OpenManage z platformami Microsoft System Center i Windows Admin Center upraszczają wdrażanie serwerów PowerEdge oraz zarządzanie nimi z poziomu jednego interfejsu.

  • Rozwiązania do przechowywania danych

   Skalowalność, pojemność, wydajność, inteligencja i integracja z chmurą niezbędne do uwolnienia potencjału zasobów danych dotyczących technologii Microsoft dzięki rozwiązaniom firmy Dell w zakresie pamięci masowej. Przyspieszenie związanych z technologiami Microsoft obciążeń roboczych o znaczeniu krytycznym — od rdzenia przez brzeg po chmurę.

  • Pamięć masowa do danych bez struktury

   Elastyczne i łatwe w zarządzaniu rozwiązania dają kontrolę nad rosnącą ilością danych bez struktury w Twoim środowisku technologii Microsoft. Wydajnie wykonuj obciążenia robocze wymagające dużej mocy obliczeniowej w środowisku lokalnym i w chmurze Microsoft Azure Cloud przy jednoczesnej konsolidacji obciążeń pamięci masowej plików i obiektów w dowolnej skali.

  • Rozwiązania infrastruktury hiperkonwergentnej

   Przyspiesz modernizację infrastruktury danych dotyczących technologii Microsoft i wdrażanie chmury hybrydowej dzięki gotowym do użycia zintegrowanym systemom i modułom konstrukcyjnym HCI firmy Dell Technologies, w tym rozwiązaniom Dell w zakresie platformy Microsoft Azure Stack. 

  • Rozwiązania do ochrony danych i tworzenia kopii zapasowych

   Chroń obciążenia robocze w swoim środowisku danych dotyczącym technologii Microsoft niezależnie od tego, czy przechowujesz dane lokalnie, czy w wielu chmurach. Rozwiązania Dell Data Protection łatwo i automatycznie dostosowują się do zmiennych potrzeb i wymagań Twojej firmy, jednocześnie utrzymując wysoką wydajność i obniżając koszty.

  • Rozwiązania Cyber Recovery

   Chroń dane o znaczeniu krytycznym dotyczące technologii Microsoft przed cyberatakami i oprogramowaniem typu ransomware, wykrywaj podejrzaną aktywność i odzyskuj dane dzięki łatwemu do wdrożenia oprogramowaniu do zarządzania i automatyzacji.