• PRZECHOWYWANIE DANYCH

  Wykorzystanie potencjału rozwiązań w zakresie pamięci masowej opartych na oprogramowaniu

  Intel, Innowacyjność to nasze DNA‎
  • Od wykładniczego wzrostu ilości danych po chmury hybrydowe i ciągłe zagrożenia — wdrożenie pamięci masowej zgodnej z przyszłymi standardami jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Rozwiązania firmy Dell Technologies w zakresie pamięci masowej oparte na oprogramowaniu pomagają zautomatyzować system IT, zyskać kontrolę nad wieloma chmurami i mobilność oraz bezpiecznie wprowadzać innowacje.

  • Przekonaj się, w jaki sposób pamięć masowa firmy Dell rozwija Twoje ambicje dotyczące zrównoważonego rozwoju

  • Portfolio rozwiązań z zakresu przechowywania danych


  • Podstawowa pamięć masowa

   Skalowalność, inteligencja i integracja z chmurą, pozwalające wykorzystać cały potencjał danych. Zaawansowane funkcje deduplikacji pozwalają przyspieszyć działanie najważniejszych zadań — od rdzenia, przez brzeg, do chmury, zmniejszając przestoje aplikacji i redukując wymagania dotyczące pamięci masowej.

  • Dell EMC PowerStore

   PowerStore

   Inteligentna i elastyczna infrastruktura zorientowana na dane.

  • PowerMax

   PowerMax

   Potężna architektura, prosta obsługa, zaufane innowacje.

  • Dell EMC Unity XT

   Unity XT

   Prosta, ujednolicona pamięć masowa z obsługą wielu chmur.

  • PowerVault

   PowerVault

   Przystępna cenowo pamięć masowa klasy podstawowej zoptymalizowana pod kątem systemów SAN/DAS.

  • VMAX

   VMAX

   Pamięć masowa o znaczeniu krytycznym w dużej skali.


  • Pamięć masowa na dane bez struktury

   Nasze elastyczne i łatwe w zarządzaniu rozwiązania dają kontrolę nad gwałtownie rosnącą ilością danych bez struktury. Wydajna konsolidacja różnorodnych zadań związanych z przechowywaniem plików i obiektów w dowolnej skali przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności najbardziej wymagających obciążeń roboczych.

  • PowerScale

   PowerScale

   Prostota w każdej skali. Dzięki inteligentnym statystykom możesz obsługiwać dowolne dane w każdym miejscu.

  • ECS

   ECS

   Rozproszone geograficznie przechowywanie obiektów w skali chmury.

  • Streaming Data Platform

   Platforma strumieniowego przesyłania danych

   Innowacyjna platforma oprogramowania do analizowania i pobierania danych strumieniowych na brzegu środowiska.

  • ObjectScale

   Zdefiniowana programowo, działająca na platformie Kubernetes pamięć masowa do przechowywania obiektów dla środowisk VMware i Red Hat.


  • Zarządzanie pamięcią masową i dodatki

   Upraszczaj, monitoruj, organizuj i optymalizuj środowisko dzięki podstawowym technologiom do ekosystemu pamięci masowych klasy Enterprise firmy Dell Technologies.

  • CloudIQ

   CloudIQ

   Aplikacja działająca w chmurze, wykorzystująca uczenie maszynowe do proaktywnego monitorowania i pomiaru ogólnego stanu centrum przetwarzania danych.

  • DataIQ

   DataIQ

   Wykrywanie i analizowanie wszystkich danych bez struktury w całym środowisku oraz podejmowanie odpowiednich działań.

  • Connectrix SAN

   Connectrix Fibre Channel SAN

   Rozwiązanie w zakresie cieci pamięci masowej (SAN), które umożliwia udostępnianie przez serwery pamięci masowej opartej na blokach.

  • VPLEX

   VPLEX

   Ciągła dostępność i przenoszenie danych.

  • PowerPath

   PowerPath

   Inteligentne zarządzanie ścieżkami danych między serwerami i pamięcią masową.

  • Storage Resource Manager (SRM)

   Menedżer zasobów pamięci masowej (SRM)

   Lokalne monitorowanie i raportowanie w celu optymalizacji heterogenicznych środowisk pamięci masowej.

  • AppSync

   AppSync

   Zintegrowane zarządzanie kopiami danych z zachowaniem spójności aplikacji.

  • Storage Automation and DevOps Resources

   Automatyzacja pamięci masowej i zasoby DevOps

   Integracje pamięci masowej z platformami DevOps i automatyzacji.

  • CloudLink

   CloudLink

   Szyfrowanie danych i rozwiązanie do zarządzania kluczami w środowiskach chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej.

  • Nowoczesna pamięć masowa dla Kubernetes i kontenerów

   Pamięć masowa klasy Enterprise do ekosystemu Kubernetes z prostą, spójną integracją i automatyzacją działań DevOps i IT w stanowych aplikacjach działających w pamięci masowej i w chmurze.

  • NVMe IP SAN

   Oprogramowanie do przechowywania danych SmartFabric zapewnia bezpieczną, opartą na regułach pamięć masową i adaptacyjną łączność, które można skalować wraz z potrzebami biznesowymi, jednocześnie ograniczając koszty. 


  • Pamięć masowa na dane — obsługa obciążeń roboczych

   Dowiedz się, w jaki sposób nowoczesne rozwiązania do obsługi obciążeń roboczych oparte na pamięci masowej Dell Technologies napędzają sukces firmy w cyfrowej przyszłości. Spełniaj stale zmieniające się wymagania dotyczące wzrostu ilości danych, jednocześnie chroniąc krytyczne obciążenia robocze w ewoluującym środowisku IT.

  • Storage Solutions for AI

   Rozwiązania w zakresie pamięci masowej dla sztucznej inteligencji

   Infrastruktura typu All-Flash do wydajnego uczenia maszynowego i głębokiego w dużej skali.

  • Storage Solutions for Analytics

   Rozwiązania w zakresie pamięci masowej do analizy

   Realizuj swoją strategię dotyczącą danych i zadbaj o przyszłość ich analizy dzięki pamięciom masowym firmy Dell Technologies.

  • Storage Solutions for SAP

   Rozwiązania w zakresie pamięci masowej dla systemów SAP

   Niezrównana moc i skala na potrzeby konsolidacji, automatyzacji i obsługi wdrożeń SAP.

  • Storage Solutions for Oracle

   Rozwiązania w zakresie pamięci masowej dla systemów Oracle

   Uwolnij pełny potencjał oprogramowania Oracle i skutecznie zoptymalizuj wyniki biznesowe dzięki wydajnym rozwiązaniom do przechowywania danych.

  • Storage Solutions for SQL

   Rozwiązania w zakresie pamięci masowej dla serwerów SAP

   Rozwiązania w zakresie pamięci masowej dla serwerów SAP.

  • Storage Solutions for VMware

   Rozwiązania w zakresie pamięci masowej dla systemów VMware

   Przekształć swoje środowiska VMware dzięki wydajnym, elastycznym, skalowalnym i sprawdzonym rozwiązaniom w zakresie pamięci masowej.


  • Pamięć masowa na dane — rozwiązania branżowe

   Topowe rozwiązania w zakresie pamięci masowej dla Twojej branży sprawiają, że jesteśmy partnerami z wiedzą ekspercką, która pomoże Ci przekształcić swoją organizację zgodnie z obecnymi i przyszłymi potrzebami.

  • Healthcare and Life Sciences Data Storage Solutions

   Rozwiązania do przechowywania danych dla branż opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych

   Potężna architektura, prosta obsługa i zaufane innowacje poprawiające opiekę nad pacjentami.

  • Media and Entertainment Data Storage Solutions

   Rozwiązania w zakresie przechowywania danych dla branży mediów i rozrywki

   Tworzenie treści multimedialnych nowej generacji, zarządzanie nimi i ich dostarczanie.

  • Automotive Data Storage Solutions

   Rozwiązania do przechowywania danych dla branży motoryzacyjnej 

   Specjalnie zaprojektowane rozwiązania w zakresie pamięci masowej dla branży motoryzacyjnej.

  • High-performance and scalable infrastructure to help protect what matters most.

   Rozwiązania w zakresie przechowywania danych dla branży bezpieczeństwa i zabezpieczeń

   Wydajna i skalowalna infrastruktura, która pomaga chronić to, co najważniejsze.

  • Data Storage for Semiconductor Design and Manufacturing

   Rozwiązania do przechowywania danych dla branży projektowania i produkcji półprzewodników

   Rozwiązania w zakresie pamięci masowej optymalizujące obciążenia robocze związane z projektowaniem i produkcją półprzewodników, aby szybciej wprowadzać innowacje.

  • Proven storage solutions that enable oil and gas companies to turn their upstream data into value.

   Rozwiązania do przechowywania danych dla branży poszukiwań i wydobycia ropy i gazu

   Sprawdzone rozwiązania w zakresie pamięci masowej, które umożliwiają firmom naftowym i gazowniczym przekształcenie ich danych w konkretną wartość.

  • Data Storage Solutions for Mainframe Environments

   Rozwiązania do przechowywania danych w środowiskach mainframe

   Bezpieczne, długoterminowe przechowywanie danych bez używania fizycznych nośników taśmowych.

  • KLUCZOWE ZASOBY

   Materiały dotyczące pamięci masowej klasy Enterprise ułatwiają analizowanie i porównywanie rozwiązań w zakresie przechowywania danych dla firm.


  • Hyperconverged Infrastructure

   POLECANE ROZWIĄZANIE

   Infrastruktura hiperkonwergentna

   Przekształć działalność dzięki gotowym do użytku systemom hiperkonwergentnym, które przyspieszają osiąganie wyników IT.

  • Converged Infrastructure

   POLECANE ROZWIĄZANIE

   Infrastruktura konwergentna

   Platforma VxBlock pozwala wdrażać nową pamięć masową o 66%4 szybciej i udostępniać o 128%5 więcej nowych funkcji aplikacji w skali roku.

  • Data Protection

   POLECANE ROZWIĄZANIE

   Ochrona danych

   Zapewnij dostępność danych niezależnie od ich lokalizacji dzięki opłacalnym rozwiązaniom do zarządzania danymi i ochrony dowolnych obciążeń roboczych.

  • POLECANE ROZWIĄZANIE

   Sprawdzone konstrukcje

   Koniec opierania rozwiązań wdrożeniowych na domysłach. Przyśpiesz inicjatywy transformacji cyfrowej dzięki Dell Technologies Validated Design.


 • Czy są jakieś pytania?
  Jesteśmy po to, by pomagać.
  Zapewniamy pomoc w zakresie specjalistycznych porad i rozwiązywania złożonych problemów.
  • 1 Obowiązują warunki programu Future-Proof. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Dell Technologies.

   2 Na podstawie analizy firmy Dell porównującej klaster PowerStore 9000 4x z Unity XT 880 — odczyt/zapis losowy 70/30, rozmiar bloku 8 K z kompresją i aktywną deduplikacją, marzec 2020 r. Rzeczywista wydajność może się różnić.

   3 Gwarancja średniego wskaźnika 4:1 dotyczy wszystkich aplikacji klientów. Wskaźniki dla poszczególnych aplikacji mogą się różnić. Więcej informacji zawierają warunki programu Future-Proof. 

   4 Sponsorowane przez firmy Dell Technologies i Intel opracowanie IDC pt. „Wartość biznesowa rozwiązań w zakresie pamięci masowej firmy Dell Technologies” (w języku angielskim), US47335621, styczeń 2021 r. Wyniki są oparte na wywiadach z 20 organizacjami w 13 branżach z 5 krajów oraz na ankiecie przeprowadzonej wśród 208 osób decyzyjnych w kwestiach IT w USA. Faktyczne wyniki mogą być inne. Pełny raport

   6 Przegląd IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, wcześniejsze wydanie z III kw. 2020 r., 8 grudnia 2020 r. Ranking według przychodów sprzedawców.

   7  Sponsorowane przez firmę Dell Technologies opracowanie IDC pt. „Wartość biznesowa infrastruktury konwergentnej DELL VxBlock” (w języku angielskim), dokument nr US47598621, maj 2021 r. Wyniki są oparte na wywiadach z 12 organizacjami w 9 branżach. Faktyczne wyniki mogą być inne. Raport Snapshot dotyczący wartości biznesowej.

   8  Sponsorowane przez firmę Dell Technologies opracowanie IDC pt. „Wartość biznesowa infrastruktury konwergentnej DELL VxBlock” (w języku angielskim), dokument nr US47598621, maj 2021 r. Wyniki są oparte na wywiadach z 12 organizacjami w 9 branżach. Faktyczne wyniki mogą być inne. Faktyczne wyniki mogą być inne. Raport Snapshot dotyczący wartości biznesowej.