• 5G

  5G to nieograniczona sieć niezbędna w erze danych

   • Sieć 5G ma być następną generacją połączeń sieciowych i zmieni sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i gramy. 5G pozwoli stworzyć świat łączności, umożliwiając doświadczenia w mieszanej rzeczywistości, gdzie świat fizyczny zbiega się z cyfrowym.

    Jako pierwsza infrastruktura mobilna zbudowana w erze chmury, sieć 5G będzie nieodłączną częścią naszej przyszłości opartej na danych. Dzięki niej będzie można odblokować wartość danych w niespotykane dotąd sposoby.

   • 40%

    globalnych sieci zostanie objętych zasięgiem 5G w 2024 roku, obsługując 25% ruchu mobilnego na świecie 1


  • Zapewnij dostęp do całej rozproszonej infrastruktury IT


  • Przykłady wdrożeń

   Dowiedz się, jak następna generacja łączności sieciowej zmienia sposób interakcji między ludźmi, danymi i maszynami.

  • Droga do platformy MEC 5G

   SK Telecom jest jednym z pierwszych dostawców usług, który rozpoczął drogę do wdrożenia technologii przetwarzania brzegowego. Dowiedz się, jak stworzyli własną platformę MEC.

  • Najlepsze wrażenia z korzystania z sieci 5G

   Dowiedz się, jak nasz klient Viavi opracował wirtualną platformę testową, która emuluje rzeczywiste zastosowania danych, umożliwiając testowanie infrastruktury mobilnej.

  • 5G i kolejne kroki

  • Umożliwienie transformacji telekomunikacyjnej

   Dowiedz się, w jaki sposób zapewniamy wartość dla dostawców usług komunikacyjnych i dostawców sprzętu sieciowego w ramach transformacji związanej z technologią 5G.

  • Droga do 5G

   Dowiedz się, jak dostosować nasze zasady przewodnie, aby w pełni wykorzystać nową erę sieci 5G.