• Trzech inżynierów pracujących w biurze z ramieniem robota wykorzystującego sztuczną inteligencję

  Operacje autonomiczne

  Wyobraź sobie niezwykle prostą ścieżkę do transformacji cyfrowej

   • Zrealizuj pełny potencjał cyfrowej przyszłości, wykorzystując dane na wszystkich etapach — od analizy po działania.

    W nowoczesnej gospodarce transformacja cyfrowa nie jest już mglistym celem, ale koniecznością.

    Wiele organizacji, które mają trudności ze znalezieniem personelu IT, liczy się z tym, że outsourcing może być ich jedynym wyjściem. Odrzucamy tę koncepcję.

    Ścieżka do przyszłości jest prosta. Niezbędne są operacje autonomiczne oparte na zaletach inteligentnej infrastruktury i zautomatyzowanych działaniach, które zwiększają produktywność i przynoszą strategiczne korzyści.

  • Transformacja cyfrowej przyszłości

  • Platforma ciągłych sukcesów

   Warto wiedzieć, kiedy i gdzie należy ulepszyć system IT. Aby pomóc w poruszaniu się w gąszczu istniejących i nowych technologii, firma Dell Technologies stworzyła platformę ciągłej automatyzacji IT. To jednak coś więcej niż koncepcja. To cała metodologia realizowana dzięki sztucznej inteligencji, która daje możliwość podejmowania działań w ramach inteligentnej infrastruktury — od brzegu przez rdzeń i chmurę aż po modele oparte na usługach.

  • Poziom 0: brak automatyzacji

   Poziom 0: brak automatyzacji

   Obsługa jest oparta na działaniach ręcznych.

  • Poziom 1: wspomaganie przez operatora

   Poziom 1: wspomaganie przez operatora

   Działania oparte na skryptach i ręczne operacje IT. Wszystkie wymagają udziału człowieka.

  • Poziom 2: częściowa automatyzacja

   Poziom 2: częściowa automatyzacja

   Podejmowanie decyzji na podstawie reguł w celu osiągnięcia konkretnych wyników. System wymaga wprowadzania danych przez ludzi i ich interwencji.

  • Poziom 3: automatyzacja warunkowa

   Poziom 3: automatyzacja warunkowa

   Podejmowanie decyzji na podstawie wnioskowania w celu osiągania uogólnionych wyników, takich jak analizy, rekomendacje i działania. System może samoczynnie obsługiwać większość operacji z pewnymi wyjątkami.

  • Poziom 4: autonomia nadzorowana

   Poziom 4: autonomia nadzorowana

   Automatyczne wykonywanie działań w celu osiągnięcia założonego poziomu usług. Można oczekiwać synchronizacji działań automatycznych z wynikami. System może samoczynnie obsługiwać wszystkie operacje z kilkoma wyjątkami.

  • Poziom 5: pełna autonomia

   Poziom 5: pełna autonomia

   Automatyczne wykonywanie działań zgodnie z priorytetami organizacji. Oczekiwana jest zgodność z priorytetami z udziałem człowieka lub bez niego. System może samoczynnie obsługiwać wszystkie operacje bez wyjątków.

  • Odkryj więcej

  • Rola działu IT na zawsze się zmieniła. Nadszedł Twój czas.

   Uważamy, że operacje autonomiczne dają pracownikom większe możliwości zapewniania firmie strategicznej wartości. Tylko firma Dell Technologies dysponuje innowacyjną platformą automatyzacji infrastruktury, która pozwala osiągnąć te cele.

 • Czy są jakieś pytania?
  Jesteśmy po to, by pomagać.
  Zapewniamy pomoc w zakresie specjalistycznych porad i rozwiązywania złożonych problemów.
  • 1  Na podstawie wewnętrznych testów przeprowadzonych przez firmę Dell Technologies, lipiec 2020 r. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. AD# G21000081

   2  Na podstawie zleconego przez firmę Dell Technologies raportu IDC pt. „The Business Value of Dell EMC VxRail and VMware Cloud Foundation on Dell EMC VxRail”, grudzień 2020 r. Faktyczne wyniki mogą być inne.

   3  Platforma VxRail osiągnęła czas pracy bez przestojów na poziomie 99,9999%. Na podstawie empirycznych badań przeprowadzonych przez firmę Dell Technologies, lipiec 2020 r. AD# G2000025

   4  Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez firmę Dell Technologies wśród użytkowników aplikacji CloudIQ w maju i czerwcu 2021 r. Faktyczne wyniki mogą być inne. AD# CLM-000884