Dell Technologies Services dla Microsoft Azure Hybrid i Multicloud

.

Innowacje i rozwój w dzisiejszej gospodarce cyfrowej

Oczekiwania klientów rosną. Priorytetem jest stymulacja rozwoju działalności w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Twoja firma potrzebuje zwinnego środowiska IT, które szybko dostosowuje się do nowych oczekiwań oraz wspiera innowacje i rozwój.

Aby utworzyć środowisko wspierające innowacje, organizacje korzystają z inicjatyw transformacji cyfrowej i IT zapewnianych przez rozwiązania Dell APEX Cloud Platform for Microsoft Azure.

Jeśli chcesz użyć innowacyjnej chmury hybrydowej Microsoft Azure w środowisku lokalnym lub skorzystać z platformy Microsoft Azure Arc w celu rozszerzenia usług i możliwości zarządzania danymi Azure na lokalne wdrożenia chmury firmy Dell Technologies, skorzystaj z naszych usług konsultingowych, by ułatwić sobie to zadanie.

Podstawowe korzyści

 • Zrozumienie bieżącego stanu, celów biznesowych i sposobów ich osiągnięcia
 • Wdrożenie Azure Stack w dowolnym miejscu i w dowolny sposób
 • Stworzenie wydajnego zespołu DevOps, zdolnego opracowywać nowoczesne aplikacje

Strategia chmurowa

Określenie właściwej ścieżki swojej firmy.

 • Zdefiniowanie strategii i planu rozwoju wielu chmur
 • Zdefiniowanie strategii aplikacji i danych dla wielu chmur
 • Zaprojektowanie spersonalizowanych środowisk chmury
 • Dostosowanie umiejętności zespołu do potrzeb organizacji

Wdrożenie chmury

Weryfikacja gotowości operacyjnej i zgodności z wymaganiami.

 • Efektywna identyfikacja aplikacji, które można zmigrować do chmury
 • Pomoc klientom w ograniczeniu przerw w działalności i nieprzerwanym prowadzeniu działalności cyfrowej
 • Optymalizacja sposobu działania działu IT w ramach modelu chmury
 • Przyspieszenie wdrożenia chmury
 • Tworzenie i świadczenie podstawowych usług w zakresie infrastruktury, rozwoju i odporności
 • Integracja metodologii rozwoju oprogramowania w celu usprawnienia wdrożeń infrastruktury
 • Zapewnienie platformy Kubernetes klasy produkcyjnej

Wdrożenie chmury

Działanie na podstawie planów operacyjnych w celu osiągnięcia celów biznesowych.

 • Nasi eksperci pomagają skutecznie przenosić dane z miejsca, w którym się znajdują, do miejsca, w którym będą napędzać innowacje
 • Przyspieszenie aktualizacji aplikacji i modernizacji w chmurze
 • Zmniejszenie ryzyka, kosztów i zwiększenie szybkości oraz bezpieczeństwa aplikacji i kanałów przepływu danych
 • Realizacja planu szkoleniowego, który dostosowuje umiejętności zespołu do prognozowanych wyników biznesowych
 • Rozpocznij współpracę z ekspertem, który pomoże w realizacji kluczowych projektów w celu osiągania celów biznesowych w założonych terminach

Skala chmury

Skalowanie i precyzyjne dostosowywanie chmury.

 • Optymalizacja strategii zarządzania danymi i dostarczanie na żądanie wiedzy opartej na danych
 • Opracowanie atrakcyjnego wizualnie cyfrowego środowiska nastawionego na użytkownika
 • Mierzenie i potwierdzanie kluczowych kryteriów sukcesu dla interesariuszy biznesowych
 • Optymalizacja i konfiguracja systemów w celu utrzymania wydajności na najwyższym poziomie
 • Sprawdzone podejście do usług zarządzanych w celu skupienia wysiłków zespołu na innowacjach
 • Zwiększenie produktywności i skrócenie przestojów dzięki wsparciu na poziomie systemu oraz proaktywnej i predykcyjnej pomocy technicznej

Rozpocznij transformację do wielu chmur.

Więcej informacji

Lepsza obsługa chmury hybrydowej i środowiska wielochmurowego Azure.

Przeczytaj omówienie usługi

Twórz bezpieczne, zgodne z przyszłymi standardami rozwiązania chmurowe na platformie Microsoft Azure.

Przeczytaj omówienie usługi

Zwiększ swoją odporność dzięki platformie Microsoft Azure.

Przeczytaj omówienie usługi

Modernizacja aplikacji i poprawa ogólnej jakości pracy deweloperów.

Przeczytaj omówienie usługi

Uruchamianie natywnych zadań VMware na platformie Microsoft Azure.

Przeczytaj omówienie usługi

Uruchamianie natywnych zadań VMware na platformie Microsoft Azure.

Przeczytaj omówienie usługi

Szybsze dostarczanie tradycyjnych usług IT i usług chmurowych.

Więcej informacji

Zmodernizowane aplikacje i ulepszone usługi DevOps.

Więcej informacji

Szybka droga metodologii zwinnego programowania.

Przeczytaj omówienie usługi

Identyfikowanie właściwej platformy aplikacji.

Więcej informacji

Zmniejszenie ryzyka i kontrola kosztów.

Więcej informacji