Aktywne pióro Dell Premier — PN7522W

Pisz precyzyjnie dzięki aktywnemu pióru Dell (AES). Nie trzeba parować go z urządzeniem, więc jest od razu gotowe do użycia. Pióro jest zgodne z wybranymi urządzeniami „2 w 1” firmy Dell.
Część producenta JC72Y | Część firmy Dell 750-ADRC | Kod zamówienia 750-adrc | Dell