APC Basic Rack PDU - jednostka dystrybucji zasilania - 22 kW

Część producenta AP7526 | Część firmy Dell A7067518 | Kod zamówienia a7067518 | American Power Conversion