APC Basic Rack PDU Zero U - linka dystrybucji zasilania

Część producenta AP7553 | Część firmy Dell A7067487 | Kod zamówienia a7067487 | American Power Conversion