APC Basic Rack PDU Zero U - panel elektryczny

Część producenta AP7554 | Część firmy Dell A7067499 | Kod zamówienia a7067499 | American Power Conversion