APC Metered-by-Outlet Rack PDU 2G - jednostka dystrybucji zasilania

Część producenta AP8459WW | Część firmy Dell A7992469 | Kod zamówienia a7992469 | American Power Conversion