APC Metered Rack PDU - linka dystrybucji zasilania

Część producenta AP8841 | Część firmy Dell A7284209 | Kod zamówienia a7284209 | American Power Conversion