APC NetShelter SX Enclosure with Roof and Sides - Stojak - czarny - 42U - 19calowy

Część producenta AR3300 | Część firmy Dell A7153506 | Kod zamówienia a7153506 | American Power Conversion