APC NetShelter SX Enclosure with Sides - Stojak - czarny - 42U

Część producenta AR3340 | Część firmy Dell A6921473 | Kod zamówienia a6921473 | American Power Conversion