APC panel zarządzania kablami stojaka - 42U

Część producenta AR7721 | Część firmy Dell A7371062 | Kod zamówienia a7371062 | American Power Conversion