APC - Pusty panel - czarny - 1U (pakiet 2 )

Panel maskujący do sterowania przepływem powietrza, 1U, zapobiega recyrkulacji powietrza, zasłaniając nieużywaną przestrzeń w szafie. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej temperatury w obudowie, wymuszając przepływ powietrza ku górze.
Część producenta AR8108BLK | Część firmy Dell A7420821 | Kod zamówienia a7420821 | American Power Conversion