Avocent Hardware Maintenance Gold - rozszerzona umowa serwisowa - 3 lata

Część producenta 3YGLD-DMPU108E | Część firmy Dell A7547287 | Kod zamówienia a7547287 | DELL VERTIV