Avocent Hardware Maintenance Gold - rozszerzona umowa serwisowa - 3 lata

Część producenta 3YGLD-DMPU2016 | Część firmy Dell A7547290 | Kod zamówienia a7547290 | DELL VERTIV