Avocent Hardware Maintenance Gold - rozszerzona umowa serwisowa - 3 lata

Część producenta 3YGLD-DMPU4032 | Część firmy Dell A7547293 | Kod zamówienia a7547293 | DELL VERTIV