Avocent Hardware Maintenance Gold - rozszerzona umowa serwisowa - 3 lata

Część producenta 3YGLD-DAV2216 | Część firmy Dell A7547305 | Kod zamówienia a7547305 | DELL VERTIV