Avocent Hardware Maintenance Gold - rozszerzona umowa serwisowa - 4 lata

Część producenta 4YGLD-DMPU4032 | Część firmy Dell A7547294 | Kod zamówienia a7547294 | DELL VERTIV