Avocent Hardware Maintenance Gold - rozszerzona umowa serwisowa - 4 lata

Część producenta 4YGLD-DAV2108 | Część firmy Dell A7547303 | Kod zamówienia a7547303 | DELL VERTIV