Avocent Hardware Maintenance Gold - rozszerzona umowa serwisowa - 4 lata

Część producenta 4YGLD-DKMMLED185 | Część firmy Dell A7547312 | Kod zamówienia a7547312 | DELL VERTIV