Avocent Hardware Maintenance Gold - rozszerzona umowa serwisowa - 5 lata

Część producenta 5YGLD-DKMMLED185 | Część firmy Dell A7547313 | Kod zamówienia a7547313 | DELL VERTIV