C2G Laptop Power Cord - kabel zasilający - IEC 60320 C5 do BS 1363 - 2 m


Wymień zużyty lub brakujący przewód zasilający lub zastosuj dodatkowe przewody w celu zapewnienia większej wygody. Ten przewód zasilający jest przeznaczony do pracy z laptopami wymagającymi przewodu zasilającego z wtyczką 3-stykową. Ten przewód 18 AWG cha
...  Pokaż więcej
Część producenta 80602 | Część firmy Dell A7607565 | Kod zamówienia a7607565 | C2G