Dell jeden, Hot-Plug, Zasilacz sieciowy, 1800 W MM HLAC (200-220Vac) Titanium, firmy Delta

Zasilacz sieciowy firmy Dell™ zapewnia niezawodne zasilanie w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym. Zasilacz oferuje moc do 1800 W.

Część producenta 84X9X | Część firmy Dell 450-BBMH | Kod zamówienia 450-bbmh | Dell