Dell LTO-6 nośniki taśmowe 5 PK Customer Kit

Część producenta W55C1 | Część firmy Dell 440-BBEJ | Kod zamówienia 440-bbej | Dell