Dell Pojedynczy, Hot-Plug Zasilacz sieciowy (1+0), 2800W MM HLAC (200-240Vac) Titanium, by Delta

Zasilacz sieciowy firmy Dell™ zapewnia niezawodne zasilanie w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym. Zasilacz oferuje moc do 2800 W.Część producenta PGH1V | Część firmy Dell 450-ALGN | Kod zamówienia 450-algn | Dell