Dell Silver Enterprise Support - rozszerzona umowa serwisowa - 5 lata - u użytkownika

5 Year Silver Hardware Maintenance by Vertiv for the Dell DKMMLED156
781,00 zł
634,96 zł bez podatku VAT
Część producenta 5YSLV-DKMMLED156 | Część firmy Dell AA632347 | Kod zamówienia aa632347 | DELL VERTIV
Porównaj