Dell Tera2 PCoIP Karta hosta dwóch wyświetlaczy (niskoprofilowa o połowie wysokości)

Część producenta 7HMCD | Część firmy Dell 386-10003 | Kod zamówienia 386-10003 | Dell