Dell ZOOM2 PCIE Karta (pełnej wysokości)

Karta PCIe firmy Dell™ jest idealna do podłączenia serwera do sieci. Ten produkt został przetestowany i zatwierdzony w systemach Dell. Jest on obsługiwany przez dział pomocy technicznej firmy Dell w przypadku korzystania z systemu Dell.
Część producenta 46R1T | Część firmy Dell 540-BCOZ | Kod zamówienia 540-bcoz | Dell