jeden, Hot-Plug Zasilacz sieciowy (1+0), 750 W, Titanium, 200-240VAC, CusKit

Zasilacz sieciowy firmy Dell™ zapewnia niezawodne zasilanie w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym. Zasilacz oferuje moc do 750 W.

Część producenta 1C8RF | Część firmy Dell 338-BGMN | Kod zamówienia 338-bgmn | Dell