Karta typu riser GPU Power kabel 6 plus 2 & 6 pin connectors 7920 stojak

Ten produkt został przetestowany i zatwierdzony do użytku z komputerami firmy Dell™ . W przypadku użytkowania w komputerach firmy Dell™ jest on objęty pomocą techniczną firmy Dell.

Część producenta KPKF5 | Część firmy Dell 470-ACVB | Kod zamówienia 470-acvb | Dell