Mysz optyczna firmy Dell – MS116 - czarna (RTL BOX)

Niezawodna wydajność każdego dnia
Część producenta JCKG1 | Część firmy Dell 570-AAIR | Kod zamówienia 570-aair | Dell