Przewód zasilający : Danish 2M 3-bolcowy

Część producenta J169P | Część firmy Dell 450-ABIV | Kod zamówienia 450-abiv | Dell