Single, Hot-plug DC Zasilacz Sieciowy (1+0), 1100W -48VDC Only,CusKit

Zasilacz sieciowy firmy Dell™ zapewnia niezawodne zasilanie w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym. Zasilacz oferuje moc do 1100 W.
Część producenta 2MCCT | Część firmy Dell 450-ADZC | Kod zamówienia 450-adzc | Dell