Zestaw - Jeden Zasilacz sieciowy 1600 W

Zasilacz sieciowy firmy Dell™ zapewnia niezawodne zasilanie w zastosowaniach o znaczeniu krytycznym. Zasilacz oferuje moc do 1600 W.

Część producenta C95N6 | Część firmy Dell 750-ABBR | Kod zamówienia 750-abbr | Dell