|

Zasilacz awaryjny UPS online firmy Dell do montażu w szafie serwerowej

Windows 10 Pro 
intel-core
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Stałe zasilanie — nawet podczas przerwy w zasilaniu.

Łatwy w instalacji i zarządzaniu zasilacz awaryjny UPS firmy Dell™ zapewnia maksymalną ochronę przed typowymi problemami z energią w centrach danych z szafami serwerowymi o łącznym poborze mocy od 2700 W do 10 kW.

Ten produkt jest aktualnie niedostępny. Poniżej podano informacje o zalecanym porównywalnym systemie.
 
Zasilacz awaryjny UPS online firmy Dell do montażu w szafie serwerowej
Galeria

Galeria

Cechy

Cechy

 

Zasilacz awaryjny UPS online firmy Dell do montażu w szafie serwerowej — łatwy wybór i instalacja oraz niski koszt

Łatwy wybór i instalacja oraz niski koszt

Dzięki precyzyjnie zdefiniowanym parametrom znamionowym, instalacji bez użycia narzędzi i konstrukcji ułatwiającej ochronę środowiska można wybrać idealny zasilacz awaryjny UPS firmy Dell. Zasilacz awaryjny UPS firmy Dell oferuje połączenie czołowej technologii regulacji zasilania, wydajnej obsługi sieci, monitorowania środowiska i integracji z systemami wirtualizacji w ramach kompleksowego rozwiązania informatycznego.

Skalowalna moc

Parametry systemów UPS firmy Dell UPS są określone i skonfigurowane w watach, co umożliwia wybranie urządzenia odpowiedniego do faktycznego poboru energii w środowisku.

Uproszczona instalacja

Zestawy montażowe Dell Ready Rails niewymagające narzędzi umożliwiają instalację zasilacza UPS w szafie serwerowej w ciągu niecałych 10 sekund.

Sprawność do 97%

Zasilacz awaryjny zużywa mniej energii, wydziela mniej ciepła i obniża koszty chłodzenia, zapewniając jednocześnie wysoki poziom sprawności energetycznej.
Zasilacz awaryjny UPS online firmy Dell do montażu w szafie serwerowej — łatwa integracja z urządzeniami firmy Dell

Łatwa integracja z urządzeniami firmy Dell

Zasilacz awaryjny UPS firmy Dell został zaprojektowany z myślą o ochronie danych w przypadku awarii zasilania i umożliwia prostą integrację z istniejącą infrastrukturą sieci i serwerów firmy Dell.
 • Dopasowana konstrukcja
  Solidna, prosta konstrukcja pasuje do wyglądu serwerów firmy Dell.
 • Duży wyświetlacz na urządzeniu
  Duży panel sterowania LCD z podświetleniem umożliwia łatwe sterowanie ustawieniami na podstawie takiego samego systemu kodów kolorów, jak w przypadku serwerów firmy Dell.
 • Gniazda dostosowane do regionu
  Dostosowane gniazda i płyty tylne zapewniają zgodność z regionalnymi wymaganiami w zakresie zasilania.
 • Moduł akumulatora o dłuższym czasie zasilania
  Podtrzymywanie przez maksymalnie 19 minut przy użyciu dostępnego zewnętrznego modułu baterii (EBM)*.
 • Łatwy wybór
  Konfigurator dostępny w witrynie www.dellups.com ułatwia wybranie odpowiedniego urządzenia UPS.
Zasilacz awaryjny UPS online firmy Dell do montażu w szafie serwerowej — proste zarządzanie w każdym środowisku

Proste zarządzanie w każdym środowisku

Bezpłatne oprogramowanie i różne opcje sterowania umożliwiają monitorowanie zużycia energii, zdarzeń związanych z zasilaniem, dostępnego czasu podtrzymania bateryjnego, alarmów i innych parametrów.
 • Oprogramowanie Multi UPS Management Console (MUMC)
  Pojedynczy interfejs pozwala na monitorowanie i konfigurowanie wielu systemów UPS w sieci.
 • Oprogramowanie UPS Local Node Manager (ULNM)
  Dostosowanie wyłączania urządzeń w środowisku obsługiwanym przez pojedynczy zasilacz awaryjny za pośrednictwem jednego interfejsu online.
 • Integracja wirtualizacji
  Możliwość integracji ze zwirtualizowanymi środowiskami serwerów, w tym popularnymi platformami VMware®, Microsoft®, Citrix® i Red Hat® oraz rozwiązaniami Open Source.
Zewnętrzny moduł akumulatora

Zasilacze awaryjne firmy Dell (UPS) zapewniają podtrzymywanie bateryjne w czasie krótkich przerw w zasilaniu, co umożliwia bezpieczne wyłączenie podłączonych serwerów. Czas podtrzymania można wydłużyć dzięki opcjonalnym zewnętrznym modułom akumulatorów (EBM). Na przykład moduł EBM wydłuża czas zasilania akumulatorowego z 5 do 11 minut w przypadku zasilacza UPS 4200 W, do 14 minut w przypadku zasilacza UPS 3750 W oraz do 19 minut w przypadku zasilaczy UPS 1920 W, 2700 W lub 5600 W przy pełnym obciążeniu.*

Karta do zarządzania przez sieć

Karta do zarządzania przez sieć firmy Dell (NMC) może zostać zainstalowana w zasilaczu UPS firmy Dell podczas pracy urządzenia w celu połączenia go z siecią informatyczną. W przypadku użytkowników z systemem zarządzania infrastrukturą opartym na protokole SNMP karta NMC zapewnia również pułapki SNMP na potrzeby alarmów i zdarzeń dotyczących zasilania.

Ustawienia zasilacza UPS można wprowadzać za pośrednictwem interfejsu internetowego NMC (dostępnego w przeglądarce internetowej pod adresem IP urządzenia NMC) lub oprogramowania firmy Dell do zarządzania zasilaczami UPS. Zmiany wprowadzone w jednej z lokalizacji są synchronizowane z innymi urządzeniami w celu uniknięcia konfliktów.

Karta do zarządzania przez sieć oferuje dodatkowe funkcje za pośrednictwem interfejsu USB:
 • Pełna obsługa zwirtualizowanej infrastruktury informatycznej
 • Możliwość wysyłania alertów e-mail SMTP bezpośrednio z karty NMC bez korzystania z oprogramowania do zarządzania zasilaczami UPS
 • Obsługa alertów sieciowych SNMP (w tym baz MIB zgodnych ze standardem branżowym RFC-1628)
 • Możliwość tworzenia harmonogramów włączania i wyłączania zasilaczy UPS i powiązanych składników serwerowych
 • Uproszczone zarządzanie wieloma instalacjami zasilaczy awaryjnych UPS, w tym nadzór za pośrednictwem sieci rozległej (na przykład w zdalnych biurach)
Karta NMC jest wymagana w zwirtualizowanej infrastrukturze IT ze względu na ograniczenia technologii USB i monitorów maszyn wirtualnych.

Czujnik monitorowania środowiska

Opcjonalny czujnik monitorowania środowiska firmy Dell (EMP) pozwala na zdalne kontrolowanie temperatury, wilgotności i stanu dwóch urządzeń za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej, co zapewnia wiele możliwości monitorowania na poziomie całego środowiska i pojedynczych szaf serwerowych. Odczyty stanu o określonych wartościach progowych mogą generować alerty dla użytkowników i uruchamiać operacje bezpiecznego wyłączania serwerów.

Ustawienia wartości progowych i wyzwalane przez nie działania można ustawić w oprogramowaniu do zarządzania zasilaczami UPS firmy Dell lub za pośrednictwem interfejsu karty NMC. Zmienne są przekazywane bezpośrednio do oprogramowania UPS oraz (opcjonalnie) jako pułapki SNMP w sieci.

Czujniki EMP można instalować podczas pracy urządzenia w dowolnym miejscu 19-calowej szafy serwerowej oraz na każdej płaskiej powierzchni w ramach środowiska IT. Czujniki EMP są zgodne ze wszystkimi zasilaczami awaryjnymi UPS firmy wyposażonymi w kartę NMC firmy Dell. Do każdego zasilacza UPS można podłączyć maksymalnie jeden czujnik EMP.

Zestawy okablowania zasilającego

Zestawy okablowania zasilającego upraszczają instalację modeli zasilaczy UPS z okablowaniem stałym dzięki przekształceniu ich w jednostki zasilane z gniazda ściennego, co pozwala umieścić je w pobliżu odpowiedniego źródła energii oraz przenosić do nowych lokalizacji bez udziału elektryka. Zestawy kabli są dostępne w przypadku większości modeli zasilaczy UPS z okablowaniem stałym i muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel.

Opomiarowane i zarządzane jednostki dystrybucji zasilania (PDU)

W połączeniu z jednostkami dystrybucji zasilania firmy Dell (PDU) zasilacze awaryjne UPS umożliwiają wdrożenie elastycznej, skutecznej strategii ochrony i dystrybucji zasilania. Urządzenia UPS firmy Dell umożliwiają nadzór nad opomiarowanymi i zarządzanymi jednostkami PDU firmy Dell za pośrednictwem wbudowanego portu sieciowego. Oprogramowanie Dell UPS MUMC może wykrywać i monitorować jednostki dystrybucji zasilania firmy Dell połączone z siecią. Urządzenia UPS i PDU mogą następnie przekazywać dane SNMP przez sieć Ethernet do rozwiązania OpenManage™ Power Center, które agreguje i wyświetla te informacje.
Oprogramowanie firmy Dell do zarządzania zasilaniem zapewnia połączenie tradycyjnych funkcji bezpiecznego wyłączania serwerów i rozszerzonej obsługi dużej lub rozproszonej infrastruktury informatycznej, a ponadto umożliwia integrację z systemami zwirtualizowanymi i chmurami prywatnymi.

Oprogramowanie Dell Multi-UPS Management Console (MUMC) pozwala na zarządzanie wieloma zasilaczami awaryjnymi UPS i powiązanymi serwerami z centralnej lokalizacji. Konsola MUMC umożliwia także bezpośrednie zarządzanie systemami zwirtualizowanymi, często bez konieczności instalacji agentów w lokalnych monitorach maszyn wirtualnych. Oprogramowanie ułatwia obniżenie złożoności i czasu wymaganych do zarządzania profilami wyłączania systemu oraz ustawieniami zasilaczy UPS w całej sieci. W przypadku środowisk wirtualizacji konsola MUMC może wyeliminować potrzebę programowania za pomocą interfejsu wiersza poleceń oraz konieczność złożonej integracji monitorów maszyn wirtualnych dzięki prostej, intuicyjnej obsłudze systemów zarządzania tymi monitorami.

Oprogramowanie MUMC oferuje pełny zestaw funkcji. Zaliczają się do nich:
 • Możliwość monitorowania i obsługi wielu urządzeń zasilających i technicznych za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej lub konsoli rozwiązania vCenter.
 • Definiowana przez użytkownika struktura drzewa pozwalająca na grupowanie i uzyskiwanie dostępu do wielu urządzeń w różnych lokalizacjach oraz zarządzanie nimi.
 • Możliwość wyświetlania grup podobnych urządzeń i wszystkich alertów w ramach jednego interfejsu.
 • Automatyczne wykrywanie na potrzeby szybkiej instalacji dzięki automatycznemu rozpoznawaniu urządzeń w sieci.
 • Zarządzanie urządzeniami zasilającymi wraz z monitorowaniem przenoszonego, dodawanego i modyfikowanego sprzętu.
 • Widoczne urządzenia SNMP oraz interfejsy WWW dostępne w celu edytowania konfiguracji.
 • Wiele poziomów dostępu chronionych hasłem i obsługa bezpiecznej komunikacji.
Oprogramowanie Dell UPS Local Node Manager (ULNM) umożliwia bezpieczne, automatyczne wyłączanie serwerów podczas dłuższych przerw w zasilaniu, co pozwala uniknąć utraty danych i zapisać dotychczasowe wyniki pracy. W przypadku systemów zwirtualizowanych bez centralnego interfejsu zarządzania monitorami maszyn wirtualnych (takich jak VMware vCenter) program ULNM działa również jako agent wyłączania poszczególnych monitorów.

Oprogramowanie Dell ULNM:
 • Pozwala uniknąć utraty danych dzięki automatycznemu wyłączaniu komputerów i maszyn lub serwerów wirtualnych zasilanych za pomocą urządzenia UPS firmy Dell podczas dłuższych przerw w zasilaniu.
 • Umożliwia dostęp za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu na dowolnym komputerze z przeglądarką internetową.
 • Pobiera informacje o zasilacza UPS lokalnie lub za pośrednictwem sieci i umożliwia wdrożenie na wielu komputerach.
 • Umożliwia zdalne zarządzanie, konfigurowanie i aktualizowanie za pomocą oprogramowania Dell Multi UPS Management.
 • Komunikuje się z chronionym urządzeniem bezpośrednio (przez złącze USB) lub za pośrednictwem karty do zarządzania przez sieć.
Oprogramowanie Dell UPS obsługuje środowiska serwerów zwirtualizowanych.
 • Integracja z popularnymi platformami wirtualizacji VMware®, Microsoft®, Citrix® i Red Hat® oraz rozwiązaniami Open Source w celu zarządzania zasilaniem w środowisku zwirtualizowanym
 • Pełna integracja z konsolą oprogramowania VMware® vCenter, obsługa zdalnego wyłączania serwerów w klastrach i możliwość wyłączania maszyn wirtualnych w klastrach VMware® o wysokiej dostępności
 • Możliwość uruchamiania aplikacji vCenter vMotion™ i SCVMM Live Migration™ w celu niewidocznego przenoszenia maszyn wirtualnych z serwera objętego awarią zasilania na prawidłowo działający serwer w sieci, co zapewnia integralność danych bez przestojów
 • Dodatek plug-in XenCenter™
 • Obsługa zarządzanych i opomiarowanych jednostek dystrybucji zasilania (PDU) firmy Dell
 • Obsługa wielu nadmiarowych zasilaczy UPS dostarczających energię do tych samych urządzeń
 • Obsługa unikatowych wskaźników firmy Dell (zapas w szczycie i zużycie w szczycie)
 • Obsługa czujników monitorowania środowiska firmy Dell (EMP) na potrzeby kontrolowania temperatury, wilgotności i statusu styków bezprądowych
 • Ulepszona diagnostyka i narzędzia raportowania
 • Poprawiona, przetłumaczona dokumentacja
close
 
 
P60-CS06