|

Dell Force10 Management System

Windows 10 Pro 
intel-core
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Kompleksowe zarządzanie siecią z możliwością rozbudowy

Oprogramowanie FTMS umożliwia wszechstronne zarządzanie sieciami opartymi na rozwiązaniach Dell Force10, przekazując informacje o operacjach dotyczących usterek, konfiguracji, rozliczeń, wydajności i bezpieczeństwa w celu poprawy wydajności sieci

Ten produkt jest aktualnie niedostępny. Poniżej podano informacje o zalecanym porównywalnym systemie.
 
Dell Force 10 Management System

 

Architektura platformy FTMS

System zarządzania Dell Force10 (FTMS) to elastyczne, umożliwiające dostosowanie i rozbudowę oprogramowanie zgodne z modelem zarządzania usterkami, konfiguracją, rozliczeniami, wydajnością i zabezpieczeniami (FCAPS), przeznaczone do obsługi produktów Dell Force10.

Platforma FTMS jest oparta na standardowych technologiach, które pozwalają na korzystanie z różnych interfejsów na potrzeby operacji autonomicznych lub łatwej integracji z dotychczasową infrastrukturą zarządzania siecią.  


Szeroki zakres funkcji

Łatwy w obsłudze interfejs aplikacji oraz wydajne narzędzia upraszczające poprawę wydajności sieci pozwalają ujednolicić zadania związane z zarządzaniem środowiskami urządzeń Dell Force10 i ich konfiguracją.  
  • Automatyczne wykrywanie urządzeń umożliwia samoczynne odnajdowanie produktów Dell Force10 i wszystkich kluczowych składników systemu
  • Menedżer węzłów pozwala administratorom sieci zarządzać urządzeniami na poziomie portów z obsługą funkcji monitorowania usterek, konfiguracji i wydajności w każdym z węzłów
  • Zarządzanie usterkami obejmuje gromadzenie, przechowywanie i wyświetlanie informacji administracyjnych związanych z kondycją sieci
  • Zarządzanie konfiguracją pozwala na zbiorczą konfigurację za pomocą szablonów, tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu oraz wykonywanie innych ważnych zadań konfiguracyjnych
  • Zarządzanie rozliczeniami i zasobami jest oparte na kompleksowej bazie danych wykrytych urządzeń wraz z możliwością śledzenia numerów seryjnych oraz wersji oprogramowania komputerowego i wewnętrznego
  • Zarządzanie wydajnością umożliwia elastyczne gromadzenie danych z możliwością dostosowania, konfigurację progów i generowanie raportów dotyczących wydajności
  • Bezpieczne zarządzanie ułatwia administrowanie platformą FTMS i dostęp do urządzeń

Obsługiwane wdrożenia

Platforma FTMS umożliwia zarządzanie coraz większą liczbą przełączników Dell Force10, w tym urządzeniami z serii Z, E, C oraz S.

System FTMS oparty na technologii Java jest zgodny z systemami operacyjnymi Windows (Windows XP Professional Server 2003, Windows NT), Linux (CentOS) oraz Solaris.

Platforma FTMS ułatwia zarządzanie środowiskami urządzeń Dell Force10 za pomocą jednej aplikacji.
close
 
 
P20-CS05