|

System Dell Rozwiązania sieciowe FTOS

intel-core
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Stała wydajność w zaawansowanych sieciach

System operacyjny Dell Rozwiązania sieciowe zwiększa możliwości sieci w centrum danych, oferując wysoką wydajność i odporność na awarie we wszystkich przełącznikach.

Ten produkt jest aktualnie niedostępny. Poniżej podano informacje o zalecanym porównywalnym systemie.
 
System operacyjny Dell Rozwiązania sieciowe
Film wideo

Rozwiązania sieciowe firmy Dell — film wideo

Film wideo

System Dell Rozwiązania sieciowe

 

Architektura Dell FTOS

System operacyjny Dell FTOS działa we wszystkich rozwiązaniach sieciowych firmy Dell i został udoskonalony, aby spełnić oczekiwania największych, najbardziej wymagających środowisk w zakresie niezawodności, skalowalności i łatwego serwisowania. Dzięki systemowi FTOS rozwiązania sieciowe firmy Dell umożliwiają przedsiębiorstwom ekonomiczne wdrożenie kompleksowych, niezawodnych sieci oraz ograniczenie nakładów związanych z obsługą i zarządzaniem.

 

Zalety operacyjne:
Zaawansowane funkcje i modułowa struktura systemu FTOS zapewnia następujące korzyści operacyjne:

 

Spójność:
Jednolity interfejs we wszystkich przełącznikach z oferty rozwiązań sieciowych firmy Dell upraszcza zarządzanie i pozwala ograniczyć całkowity koszt użytkowania
 • Jednolity interfejs wszystkich przełączników lub routerów o stałej konfiguracji i w obudowie daje Klientom dostęp do zoptymalizowanych rozwiązań obsługujących każdy element sieci
 • Takie same zasady konfiguracji, diagnostyki, rozwiązywania problemów i konserwacji na wszystkich platformach skracają czas przestojów i przyspieszają skuteczne zarządzanie
 • Ujednolicone zarządzanie od węzłów dystrybucji okablowania po centrum danych pozwala uprościć konserwację i obsługę cyklu eksploatacji

 

Niezawodność:
Modułowa architektura systemu FTOS i pojedyncza wersja kodu zapewniają optymalny czas pracy bez przestojów
 • Architektura modułowa udostępnia naturalną izolację procesów i chroniony obszar pamięci
 • Funkcja izolacji usterek ogranicza awarie do konkretnych procesów, dzięki czemu problem z jednym z modułów nie wpływa na inne elementy
 • Niezawodne, pełnostanowe przełączanie awaryjne gwarantuje przekazywanie pakietów w przypadku awarii platformy sterującej
 • Pojedyncza wersja kodu i szkoleń zapewnia stabilność, ograniczając liczbę błędów i operacji ponownego uruchomienia
Skalowalność:
System FTOS udoskonalony zgodnie z wymaganiami dużych centrum danych oferuje wydajność i przewidywalność procesów
 • Oddzielne zasoby dla każdej z aktywnych funkcji sieci umożliwiają skalowanie pojedynczych procesów w warunkach obciążenia
 • Procesy przekazywane do kart linii umożliwiają systemom automatyczne uruchamianie wielu instancji bez wpływu na wydajność
 • Platforma sterowania jest oparta na sprawdzonych, stabilnych stosach IP oraz mechanizmie komunikacji między procesami (IPC, Interprocess Communication) pochodzących z systemu operacyjnego NetBSD

Łatwe serwisowanie:
System FTOS ogranicza nieplanowane przestoje dzięki działaniom naprawczym
 • Narzędzia do bezpośredniego monitorowania i diagnostyki umożliwiają rozwiązywanie problemów bez wyłączania systemu i bez zakłóceń w pracy
 • Zgodny ze standardami branżowymi interfejs wiersza poleceń (CLI) pozwala na wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i narzędzi, co minimalizuje konieczność ponownego szkolenia pracowników
 • Obsługa innych rozwiązań za pomocą interfejsu XML umożliwia integrację z zewnętrznymi platformami zarządzania
 • Zaawansowana kontrola konfiguracji umożliwia automatyczne przywracanie prawidłowej wersji ustawień, a system kontroli wersji pozwala na tworzenie wielu kopii zapasowych konfiguracji
 • Funkcja automatycznego naprawiania usterek sprawdza kondycję elementów systemu, określając jego ogólny stan, dzięki czemu Klienci mogą zaprogramować reakcje na nieudane testy

 

Obsługiwane wdrożenia:
System FTOS działa w coraz większej liczbie przełączników z rodziny rozwiązań sieciowych firmy Dell, m.in. w urządzeniach z serii Z, E, C oraz S.
close
 
 
P20-CS04